28 de gener, “Dia de la Protecció de Dades” a tota Europa.

 Font:
Font:

28 de gener, “Dia de la Protecció de Dades” a tota Europa.

Resum: 

L’objectiu principal de la jornada, organitzada pel Consell d’Europa, és difondre entre els ciutadans europeus els seus drets a la vida privada respecte del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

Actualment, aquesta matèria es regula en el nostre país mitjançant la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Aquesta normativa imposa una sèrie d’obligacions a totes les entitats, siguin amb o sense afany de lucre i varien en funció del tipus de dades que recopilin. No obstant, el fet de recollir informació bàsica de particulars com el nom, cognoms i DNI implica com a mínim:

1) Identificar els fitxers de dades que l’associació faci servir i determinar el nivell de seguretat aplicable.
Els nivells de seguretat depenen, en essència, de la tipologia de informació que consti a la base de dades.

2) Redactar el Document de Seguretat en el que es recullin les mesures adoptades en funció del nivell corresponent.

3) Redactar i aplicar les llegendes, clàusules i contractes que siguin necessaris en el cas d' haver de recavar el consentiment dels afectats o en cas que existeixi tractament de dades per tercers.

4) Notificar a l’ Agencia Española de Protección de Datos l’existència del fitxer.

Cal no oblidar que l’incompliment de la norma pot suposar per l’ entitat infractora una sanció econòmica important, que només podria ser impugnada per la via judicial.

Afegeix un comentari nou