El Pacte Nacional per a la Immigració ja compta amb el suport de 38 entitats

 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Pacte Nacional per a la Immigració ja compta amb el suport de 38 entitats

Resum: 
El passat 5 d’octubre es va celebrar una nova adhesió al Pacte Nacional per a la Immigració, que ja compta amb el suport de 38 signatures entre partits polítics, agents socioeconòmics i entitats del sector a Catalunya.
Catalunya ha viscut una gran transformació demogràfica en els darrers anys i un dels motius principals ha estat la immigració. Cal, doncs, crear unes directrius de convivència entre tots i que l’efecte migratori reguli de tal manera que la diversitat de la societat es pugui viure com un fet positiu. L’objecte del Pacte consisteix en definir les línies de les polítiques en immigració d’ara en endavant, en concret fins l’any 2020. El seu contingut és fruit d’un llarg procés participatiu de consulta que es va iniciar l’octubre de 2007 i es va prolongar fins febrer de 2008, aconseguint un ampli consens entre el Govern, la majoria dels grups parlamentaris, les entitats municipalistes, els agents socioeconòmics i les organitzacions que integraven l’any 2008 la Taula de Ciutadania i Immigració, en representació del teixit associatiu.
En concret, el Pacte està estructurat en tres grans eixos: gestió dels fluxos migratoris i accés al mercat de treball, adaptació dels serveis públics a una societat diversa, i integració en un cultura pública comuna. El document estableix el reforç de 65 polítiques vigents i proposa 50 noves mesures d'actuació com a punt de partida d'una nova forma de governar la diversitat, amb més participació i responsabilitat compartida entre el conjunt de la societat.

Afegeix un comentari nou