Les 12 iniciatives clau de l’estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya

Xarxa Digital Catalana
Autor/a: 
Anna Adrià
Per facilitar la lactància, les organitzacions poden tenir una sala de lactància on les dones puguin extreure la llet i guardar-la en un espai apropiat.  Font: Canva.
Es considera que els infants estan en risc de pobresa si viuen en una llar amb uns ingressos familiar inferiors a 1.884, 1.360 en llars monoparentals.

Les 12 iniciatives clau de l’estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya

Autor/a: 
Anna Adrià
Xarxa Digital Catalana

Resum: 

Els eixos d'actuació aprovats el dilluns 22 d'abril pel Govern inclouen des de l’abordatge de la pobresa extrema fins al foment del benestar i la qualitat de vida dels infants i adolescents.

Un de cada tres infants i adolescents es troba en situació de pobresa o exclusió social a Catalunya, segons l’Enquesta de condicions de vida. Per tal de fer front a aquesta situació, el govern de la Generalitat ha aprovat l'Estratègia contra la pobresa infantil a Catalunya 2024-2030.

Aquesta recull mesures a curt termini basades en polítiques de l’àmbit de protecció social, com ajuts a l’habitatge; a mig termini, basades en polítiques d’ocupació per a l’estabilització laboral de les famílies amb infants a càrrec i la conciliació; i a llarg termini, basades en intervencions educatives orientades a trencar amb la transmissió generacional de la pobresa.

Per fer front a la pobresa i exclusió social infantil, l'estratègia proposa 12 iniciatives a desenvolupar en els propers cinc anys:

1. Implantació d’una prestació universal per fill a càrrec

Aquesta mesura, present a 20 dels 27 països de la Unió Europea, ha sigut defensada pel Govern com a mesura eficaç per reduir la pobresa infantil i augmentar la renda de les famílies.

2. Facilitació de l'accés a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

En el marc de l’estratègia, el govern ha assegurat que treballarà per augmentar el llindar d’ingressos per accedir a la RGC, implementarà un complement de criança i garantirà la compatibilitat de l’RGC amb altres ajuts o ingressos procedents del treball. A més, ha afirmat que crearà un complement específic d’habitatge associat a l’RGC, desenvoluparà un sistema integrat de prestacions i integrarà l’Ingrés Mínim Vital (IMV) amb l’RGC.

3. Escolarització universal i gratuïtat 0-3 anys

L'estratègia inclou la consolidació de la gratuïtat i la universalitat de l’etapa I2 i pretén avançar a les etapes i0 i i1, per assolir un sistema educatiu de 0 a 18 anys sostingut amb fons públics que garanteixi un accés equitatiu a l’educació.

4. Pla de xoc contra l’abandonament escolar

Per tal de reduir l’abandonament escolar prematur, l’estratègia proposa aplicar les beques d’estudis, les quals cobreixen despeses directes com la matrícula i materials escolars, així com despeses indirectes, com el transport i l’alimentació; les mentories d’orientació vocacional, que ofereixen suport individualitzat i emocional i orientació acadèmica; i les motxilles escolars, les quals inclouen ajuts per anar de colònies i fer activitats complementàries.

5. Xarxes educatives comunitàries i ampliació dels Plans Educatius d’Entorn

Es proposa incentivar una sèrie d’accions per fomentar la col·laboració entre escoles, famílies i entitats locals per abordar els reptes educatius d’infants, adolescents i joves, tenint en compte l’equitat i la promoció de l’ús de la llengua catalana. Es proposa també ampliar els Plans Educatius d’Entorn, mitjançant els quals es doni una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves.

6. Universalització del lleure educatiu i activitats fora de l’escola

Es pretén afavorir la conciliació familiar i prevenir l’exclusió social a través del lleure, incentivant el seu impacte positiu en el desenvolupament cognitiu i social dels infants i contribuint a la reducció de l’abandonament escolar prematur.

7. Ajuts individuals del 100% del menjador escolar

El govern ha traslladat que amb l’estratègia es desplegaran ajuts que cobreixin el 100% del cost per a les famílies en situació de pobresa relativa, a més del retorn de la cobertura als ajuts alimentaris per a infants en situació de vulnerabilitat durant els mesos no lectius.

8. Prevenció i abordatge de l’obesitat infantil a les ABSS

Es desplegarà un programa que constarà d’una part d’intervenció comunitària i una part d’intervenció i acompanyament dels infants que tenen excés de pes i les seves famílies. El govern destaca que la prevalença de l’obesitat infantil és especialment elevada entre els infants de famílies amb rendes més baixes, menys nivell d’estudis i en entorns més deprimits, motiu pel qual es farà especial incidència en aquest col·lectiu.

9. Model d’atenció integral a la salut mental i addiccions

Es proposa millorar l’accés als Centres de Salut Mental infantojuvenils (CSMIJ), augmentant la ràtio de psicòlegs i psiquiatres per garantir un model d’atenció integral. S'ha anunciat també que es treballaran estratègies de maneig emocional per trencar el cicle de pobresa millorant la salut mental i el benestar general dels infants.

10. Habitatge de lloguer social

En l’àmbit de l’habitatge, es contempla controlar el preu dels lloguers, aplicar ajudes a l’habitatge i augmentar el parc públic d’habitatge per tal d’acabar amb l’exclusió residencial.

11. Reforç de la inserció i estabilitat laboral

El govern ha anunciat que s’obrirà una línia de subvencions de foment a l’ocupació i s’establiran ajuts a la conciliació per tal de millorar les condicions econòmiques i materials de les famílies.

12. Foment de polítiques basades en evidència

L’estratègia, afirmen des del govern, donarà especial rellevància a les dades per poder fer un diagnòstic de la situació i formular les polítiques públiques a partir d’aquesta. Es proposa també utilitzar eines de simulació que permetin als ens públics valorar els resultats de les mesures implementades.

Afegeix un comentari nou