PINCAT reclama més ajudes pels infants

Autor/a: 
Gemma Uix Carrión
 Font:
Font:
 Font:
Font:

PINCAT reclama més ajudes pels infants

Autor/a: 
Gemma Uix Carrión

Resum: 

PINCAT i UNICEF demanen que es refermi el compromís amb la Convenció dels drets dels infants, que es faci més inversió pública en infància, i que es repensi el seu paper a la societat.

Amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants i dels Adolescents, el dia 3 de juliol es va celebrar una jornada en la qual institucions públiques i entitats d’arreu van marcar nous reptes per Catalunya a partir de l’avaluació de l’impacte que ha tingut la Convenció en la infància.

Cal recordar que la Convenció va ser la primera eina internacional que reconeix com a subjectes actius de drets els infants i els adolescents, i estableix els principis bàsics sobre els quals han girat des de la seva aprovació les polítiques públiques dels Estats signants: la no-discriminació, l’interès superior del menor, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, i el respecte a les seves opinions.

Des de la presidència del Parlament de la Generalitat de Catalunya, es van valorar positivament les polítiques d’infància que s’estan portant a terme, tant a nivell legislatiu, pel que fa a la Llei 14/2010 dels drets de la infància i l’adolescència i al Pacte per la Infància, com a l’hora de posar en marxa projectes.

Tant la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, com la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, han fet especial menció a la necessitat de seguir implantant mesures per disminuir la situació de pobresa infantil denunciada a l’informe d’UNICEF, així com fomentar la participació dels infants i adolescents com a ciutadans actius.

Els representants d’entitats com UNICEF i PINCAT, integrada a la Taula del Tercer Sector, demanen a l'Administració pública catalana:

  • Que es recolzi les famílies perquè puguin cobrir les necessitats dels infants, posant en marxa la prestació garantida i possibilitant l’accés a l’ocupació a les famílies amb fills a càrrec.
  • Que s’incrementi la inversió pública en serveis i prestacions per a la infància, mantenint la capacitat de captació de fons de les administracions, equiparant-se a la mitjana impositiva de la Unió Europea i perseguint el frau fiscal.
  • Que es renovi el compromís amb la infància per part de les institucions públiques i les organitzacions, dotant econòmicament l’Observatori dels Drets de la Infància, i que el Parlament de Catalunya s’adhereixi a la Convenció reafirmant el seu compromís.
  • Que les institucions públiques escoltin les recomanacions que es fan des del Síndic de greuges en matèria d’infància en els seus informes anuals.

Afegeix un comentari nou