Presentació de la nova Llei d'espectacles: importància de la normativa per les entitats dels Tercer Sector

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Presentació de la nova Llei d'espectacles: importància de la normativa per les entitats dels Tercer Sector

Resum: 

S’ha presentat a Tortosa la nova Llei d’espectacles. Es tracta de la Llei 11/2009 de 26 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, que va entrar en vigor el passat 3 d’agost. És una llei que neix amb la pretensió de regular tot allò que tingui relació amb els espectacles i activitats recreatives que es facin a Catalunya, incidint amb una nova filosofia de treball conjunt i coordinat entre les administracions públiques i els Ajuntaments, amb competència en aquesta matèria.

Amb el nou text es vol regular situacions de permisos i llicències que han de demanar totes aquelles persones físiques i jurídiques per dur a terme una activitat que afecti a la seguretat de tercers sigui al carrer o en espais tancats d’accés públic. Aquesta situació que afecta de manera directa a moltes de les entitats del Tercer Sector, especialment les culturals on les activitats principals van destinades a la difusió de la cultura mitjançant balls populars, festes als carrers, i espectacles públics com ara concerts, teatre entre d’altres.
Per donar a conèixer el nou text s’han organitzat diverses sessions informatives en el decurs d’aquests mesos de gener al març. Aquestes sessions van adreçades al personal tècnic per tal de poder conèixer les principals novetats i la seva aplicació.
En relació amb els aspectes més importants que regula la Llei 11/2009, de 26 de juliol, cal destacar la simplificació dels tràmits per tal de demanar les llicències, així com la unificació en les llicències ambientals i d’espectacles. D’altres novetats són la millora del drets i la seguretat de els parts (espectador i professional), regulació des grups de foc per la importància que les activitats que duen a terme els mateixos per a la cultura catalana, respecte dels principis de no discriminació i més regulació de les activitats musicals.

Llegir més

Afegeix un comentari nou