Com posar en marxa i gestionar un cineclub

F Pere Tarrés
Un cineclub és també una forma de ‘públic organitzat’.  Font: Pixabay
Un cineclub és també una forma de ‘públic organitzat’. Font: Pixabay

Com posar en marxa i gestionar un cineclub

F Pere Tarrés
Resum: 

És una entitat sense ànim de lucre, que sol prendre el format d’associació, però tenen algunes especificitats pel que fa a la seva gestió i programació d’activitats.

Els cineclubs són un tipus d’entitat o associació sense ànim de lucre de l’àmbit cultural dedicades a la projecció periòdica de pel·lícules. En tant que entitat, la seva constitució formal és molt semblant a la que segueixen les associacions usuals, però, al marge del naixement burocràtic, posar en marxa un cineclub suposa una sèrie de gestions específiques pel que fa al seu funcionament i gestió interna.

Aquest recurs recull aquestes especificitats, i ofereix alguns consells per a constituir i gestionar un cineclub.

Què és un cineclub

Segons la Llei 20/2010, del 7 de juliol, sobre el cinema de Catalunya, recollida per la Federació Catalana de Cineclubs, “l’entitat sense ànim de lucre que s’autodenomina així en els seus estatuts i que té l’objectiu principal de promoure i difondre l’interès pel cinema en la formació de públics per mitjà de diverses activitats, com ara projeccions, debats, conferències, cursos o publicacions”.

L’objectiu d’aquestes entitats és compartir el coneixement sobre el cinema, moltes vegades aquell al qual no té accés el públic més ampli, i oferir un espai de visualització i intercanvi entre les persones interessades o professionals d’aquest món, fomentant a través seu el canvi social i els drets al lleure i la cultura.

És per això que els cineclubs es caracteritzen per una gestió democràtica, horitzontal i participativa, moguda pel debat i la conversa constant entre les seves persones membres i públic. En aquest sentit, es pot dir que són una forma de ‘públic organitzat’.

Com constituir un cineclub

Com els cineclubs són entitats sense ànim de lucre, i, específicament, associacions, el procés de constitució formal haurà de ser el mateix que el que segueixen totes les entitats d’aquest caràcter. El recurs ‘Com constituir una associació?’, de Xarxanet, detalla tots els passos que cal seguir per a constituir una associació. Aquest és el format que solen agafar els cineclubs per a garantir que tenen una entrada de diners constant que asseguri la sostenibilitat econòmica gràcies a la figura de les persones sòcies.

Es pot iniciar el procés mitjançant el formulari d’inscripció del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat.

Una de les qüestions que demanarà tota aquesta gestió burocràtica és la definició d’un espai que serà la seu del cineclub. El més adient és començar descobrint si la ciutat o la regió on es vol muntar el cineclub compta amb algun cinema o sala de projeccions pública que o bé ja no s’utilitza o es pot cedir durant unes hores, i fer una demanda a l’administració local per a utilitzar-lo. Si no hi ha aquesta possibilitat, qualsevol espai amb una sala prou gran i la possibilitat d’instal·lar un bon projector servirà.

A partir d’aquí, posar en marxa un cineclub suposa fer una gestió específica que contempli el calendari, les persones associades i membres, els formats dels diferents actes... A continuació s’ofereixen consells per fer tota aquesta gestió inicial i en el decurs del dia a dia de l’entitat.

Organització per comissions

Com tota entitat, és molt aconsellable que l’equip organitzatiu d’un cineclub es divideixi en comissions de treball, de manera que hi hagi una bona ordenació de les tasques a realitzar ja abans de posar en marxa l’entitat. Hi ha algunes comissions molt necessàries en els cineclubs.

Primer, és important comptar amb un equip de gestió i producció, que és aquell que s’encarregarà de la gestió de la projecció (recepció de la pel·lícula, fer proves prèvies...) i l’organització d’esdeveniments. Alhora, i com a totes les entitats, també és aconsellable formar un grup per a la difusió que dugui a terme tot el pla de comunicació (creació d’una pàgina web o blog, perfils de les xarxes socials...) i s’encarregui de comunicar les sessions i actualitzar constantment al públic i a les persones membres (posts a les xarxes, cartells...).

Aquesta última comissió també pot encarregar-se de generar fitxes tècniques amb la sinopsi i un petit comentari crític de la pel·lícula per al públic, però també es pot crear una comissió específica per a aquestes publicacions. Aquestes persones també poden ser les que generin informes després de cada sessió amb un resum de l’esdeveniment i fotos per a parlar-ne a les xarxes.

Aterrar el funcionament

Amb les comissions creades, l’equip del cineclub haurà de prendre una sèrie de decisions que estructuraran el funcionament de l’entitat.

El primer serà definir la periodicitat de les projeccions, atenent sempre al calendari festiu de la localitat. També tocarà establir la llargada de les temporades, que sol ser d’un any, però també podria ser trimestral, bimestral... Tenint això al cap, també caldrà determinar cada quan es faran les reunions per a definir les projeccions i preparar les activitats, així com qui pot opinar (públic en general, persones associades, equip organitzatiu...).

Preparar la programació

Un cop s’han definit totes les qüestions ‘atemporals’, ja es pot començar a pensar en la programació de les projeccions i les activitats del cineclub. Això caldrà fer-ho també abans de l’inici de cada temporada.

Es tractarà de fer un calendari on definir quan tindran lloc les projeccions ordinàries periòdiques, les extraordinàries i les activitats o esdeveniments que no necessàriament tenen una projecció el centre o que són obertes a tothom o a l’exterior del centre.

Les projeccions ordinàries poden ser cada setmana, cada dues setmanes, cada mes... Depenent de les possibilitats del cineclub i també de la predisposició que sembla que té el públic. Això es pot descobrir mitjançant enquestes o formularis a les xarxes. Decidit això, caldrà determinar quines pel·lícules, curts o documentals es projectaran cada dia, cosa que es pot fer ja a l’inici de cada temporada o en una reunió mensual o bimensual.

Les projeccions extraordinàries són aquelles que tenen a veure amb alguna fita important per al cineclub o per al món del cinema en general, i poden tenir lloc en dates d’efemèrides, en l’aniversari de l’associació... També es poden organitzar projeccions especials per a les festes locals.

Per a tots aquests tipus de projeccions s’haurà de decidir per a quines s’organitzaran debats posteriors o previs, i marcar una mica les seves línies temàtiques.

Finalment caldrà programar activitats que, tot i girar al voltant del cinema, no serien projeccions a l’ús: actes de difusió, cinema a la fresca, activitats per a infants, debats oberts...

Una sessió de cineclub

Abans de cada sessió, ja escollida la pel·lícula, caldrà fer algunes accions. És important fer una difusió de l’activitat, indicant els horaris i el títol de la pel·lícula, així com detallant si hi haurà alguna altra activitat paral·lela, com un debat. També s’hauran de preparar els materials a repartir, com la fitxa tècnica, i fer una prova tècnica per assegurar que la pel·lícula i el projector funcionen. A més, és important preparar una petita presentació per a l’inici.

A més, si hi ha debat, és aconsellable preparar els temes de la conversa, i decidir si hi pot participar el públic i quan.

Un cop finalitzada la sessió, caldrà fer un tancament adequat, que resumeixi els principals punts tractats al debat, i convidar les persones assistents a participar a la següent sessió, anunciant el títol de la pel·lícula.

Seguiment

És important fer un seguiment constant de totes les activitats del cineclub, incloses les reunions periòdiques. A banda de les actes d’aquestes últimes, també caldrà fer un resum de cada activitat, anotant les persones assistents i els temes tractats al debat. També és molt recomanable fer una petita avaluació conjunta de les sessions, fent omplir una petita enquesta a les persones assistents després de cada activitat, o en finalitzar la temporada.

Una forma molt fàcil de fer un seguiment més constant de les projeccions i, alhora, crear implicació, és publicar enquestes i qüestionaris a les xarxes demanant opinions o votacions respecte a properes sessions.