S’anuncien més deduccions a la nova llei del mecenatge

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’anuncien més deduccions a la nova llei del mecenatge

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

La reforma de la Llei del mecenatge comportarà una important ampliació dels tipus de deducció, amb desgravacions de fins el 70% per a les persones jurídiques i d’un 60% per a les físiques, seguint l’exemple de la normativa francesa.

La reforma de la Llei del mecenatge ha estat una necessitat present pel Govern, des de fa temps. De fet, Espanya és un dels països on més número de fundacions hi ha, tant d’àmbit estatal com autonòmiques, però on les quantitats percebudes per aquestes entitats sense ànim de lucre en concepte de donacions són més baixes.

Per aquets motiu el passat 16 de maig ja es va acordar l’esborrany del projecte de llei de participació social i mecenatge. El text es dividia en dues parts, la primera tractava exclusivament de les mesures fiscals i la segona és volia incidir en la regulació d’al·licients per a la inversió per part de mecenes o patrocinadors.

Segons l’esborrany de la Llei de participació social i mecenatge, que Europa Press ha pogut conèixer a finals d’aquest mes d’agost, sembla clar que el model que seguirà la nostra llei serà el francès on els donants es poden arribar a deduir fins el 70% de la quantitat donada en el cas de les persones jurídiques o bé el 60% de la quota donada en el cas de les persones físiques.

En l’actual normativa, la Llei 49/2002 de 23 de desembre, s’estableix que les quantitats que es poden deduir els donats són de fins el 35 % en el cas de les persones jurídiques i del 25% en el cas de les físiques, sempre i quan la fundació estigui acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre.

Més limitacions ens trobem en el cas que la Fundació no hagi optat per el règim fiscal de la Llei del mecenatge, ja que únicament poden tenir deduccions en les quantitats donades les persones físiques, i no les jurídiques, i fins un màxim del 10% de la quantitat donada.

El nou text preveu a més a més, la creació d’un òrgan col·legiat anomenat Consell estatal del mecenatge que estaria format per administracions, experts en la matèria i les associacions més rellevants.

Finalment amb el nou text es vol fomentar l’esperit altruista i el canvi de mentalitat de la societat a l’hora de participar i col·laborar econòmicament amb aquets tipus d’entitat sense ànim de lucre, donant publicitat a les donacions i creant un Premi al Mecenatge.

Més informació

Afegeix un comentari nou