Voleu mesurar l’impacte dels projectes que porteu a terme?

 Font:
Font:

Voleu mesurar l’impacte dels projectes que porteu a terme?

Resum: 

La Fundación Biodiversidad crea un sistema d’indicadors que permet quantificar la vostra contribució ambiental, social i econòmica.

Les entitats no lucratives han d’incorporar en la seva gestió mecanismes que permetin comptar amb informació actualitzada que faciliti la planificació i la presa de decisions. A la vegada, aquesta informació també ha de servir per a què aquestes organitzacions donin un pas endavant en la millora de la comunicació i avancin en la cultura de la transparència i rendició de compte.

Una eina que ajuda a millorar la gestió de les organització a través de quantificar el valor real dels projectes que es porten a terme i conèixer l’efectivitat ambiental, social i econòmica d’aquests.

Una eina que possibilita aquest avenç és el sistema d’indicadors creat per la Fundación Biodiversidad, amb el suport de la Fundación Entorno-BCSD España. En concret, aquesta eina ajuda a millorar la gestió de les organització a través de quantificar el valor real dels projectes que es porten a terme i conèixer l’efectivitat ambiental, social i econòmica d’aquests.

Per fer-ho, l’eina conté una bateria d’indicadors que permet mesurar els seus àmbits:

  • Perfil de l’entitat
  • Gestió interna de l’entitat
  • Impacte socioeconòmic del projecte
  • Impacte social del projecte
  • Impacte ambiental del projecte

Per a la seva elaboració, la fundació ha comptat amb la col·laboració d’una vintena d’organitzacions, les quals han testejat la validesa i utilitat d’aquest sistema d’indicadors amb les activitats que aquestes desenvolupen.

Afegeix un comentari nou