28N: Vot accessible en braile

 Font:
Font:

28N: Vot accessible en braile

Resum: 

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha presentat el procediment de vot accessible en Braille per a les persones amb discapacitat visual en un acte a la seu de l’ONCE a Catalunya. L’acte ha comptat amb l’assistència dels representants de les entitats de discapacitats visuals a Catalunya: l’ONCE, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 i la Fundació de Cecs Manuel Caragol.

Abans de l’acte, els representants de la Comissió Braille Espanyola, d’acord amb la legislació vigent, han homologat el kit de votació. La documentació que s’inclou al kit del vot accessible és una guia explicativa en Braille, un sobre de votació normalitzat i les paperetes amb les candidatures. El conjunt de paperetes estan cada una dins un sobre etiquetat amb tinta i Braille perquè la persona amb discapacitat visual pugui escollir amb autonomia el seu vot.

Després de l’homologació dels textos de la documentació (etiquetes i guies explicatives) per part de la Comissió, les juntes electorals seran les encarregades de la supervisió dels kits, tot comprovant que les paperetes que hi ha dins dels sobres es corresponen amb la candidatura que posa a l’etiqueta. Un cop verificats els kits, seran precintats per fer-los arribar als secretaris dels ajuntaments dels municipis on han de votar les persones censades sol·licitants. Els ajuntaments seran els responsables de fer arribar els kits de votació a les meses electorals perquè estiguin disponibles per a la jornada electoral.

Procediment de la votació

El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats, sense cap referència en Braille. Perquè la persona amb discapacitat visual pugui identificar les candidatures, s’acompanya la documentació complementària en Braille per permetre la identificació de l’opció de vot amb garantia d’autonomia i, per tant, de secret de sufragi.

L’elector o l’electora amb discapacitat visual i coneixements de Braille, i que, a més, hagi sol·licitat el vot accessible, disposarà del kit el mateix dia de les eleccions a la seva mesa electoral. La presidència de la mesa serà l’encarregada de facilitar el kit a la persona amb discapacitat visual acreditada perquè pugui votar de manera autònoma i secreta. A la documentació lliurada la persona electora trobarà unes instruccions explicatives sobre la utilització d’aquesta, impreses en Braille. Igualment, des de la mesa electoral s’indicarà i facilitarà l’accés a l’espai del col·legi electoral habilitat per utilitzar la documentació lliurada. Una vegada seleccionada l’opció de vot se segueix el mateix procediment de votació com qualsevol altra persona electora.

+info: www.webacic.cat - www.votoaccesible.com


Afegeix un comentari nou