“Colònies i Educació” s’acosta a la UVIC i a la UB

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

“Colònies i Educació” s’acosta a la UVIC i a la UB

Resum: 

El projecte per promoure i consolidar les colònies com a tret distintiu del sistema educatiu català ha començat les trobades amb les universitats per buscar línies de treball conjunt.

Les propostes del projecte "Colònies i Educació" han arribat a la Universitat de Vic (UVIC) i a la Universitat de Barcelona (UB). En ambdós casos, les parts implicades han mostrat voluntat de concretar eixos de treball conjunt per posar-los en marxa el curs vinent.

El passat mes de gener se celebrava la primera trobada amb el degà de la Facultat d'Educació de la UVIC, Joan Soler, i el 24 de març, la reunió amb la seva homòloga a la UB, Roser Boix. De les primeres converses se'n pot extreure la possibilitat de firmar acords o convenis de col·laboració que podrien permetre posar en marxa pràctiques extracurriculars en cases de colònies entre els estudiants universitaris, promoure treballs de final de grau relacionats amb l'àmbit, crear un premi interuniversitari, incloure formació específica en els centres universitaris de formació contínua o incorporar itineraris formatius específics en titulacions com educació social, infantil o ciències de l'activitat física i de l'esport.

Les trobades amb la UB i la UVIC han estat les primeres del que ha de ser una ronda de converses amb les diferents universitats catalanes amb l'objectiu d'estendre el projecte a tot el context universitari del país. El procés és encara en una fase inicial, de posada en comú d'interessos i objectius que caldrà concretar i plasmar en accions específiques dins de cada facultat, però, segons les organitzacions impulsores, s'ha desprès bona sintonia i voluntat de treballar conjuntament.

El projecte "Colònies i Educació"

Anar de colònies significa que el nen o nena canvia l'entorn, s'allunya de la família durant uns dies fent créixer la seva autonomia i independència, aprèn a conviure, enforteix relacions, conviu amb companys, companyes i mestres i s'acosta a la figura del monitor. Així ho sintetitzaven a e-colonies.cat. Les estades no només són un tret característic del model educatiu català, sinó que aporta beneficis als infants que no poden aconseguir-se a través de cap altra via.

Paral·lelament, però, tal i com expliquen a la Declaració del projecte (a la qual tothom s'hi pot adherir a través d'aques tenllaç), l'enduriment del context econòmic, les dificultats en les condicions de treball de les persones docents, la logística dels centres d'ensenyament del sistema educatiu reglat o el cost en alguns casos de les estades fa difícil que tots els centres puguin fer colònies i que, fins i tot si en fan, que tots els infants puguin participar-hi.

Amb l'objectiu de posar en valor el paper distintiu de les estades en cases de colònies com a tret identitat i quasi exclusiu dins el sistema educatiu català, així com els beneficis que aporten als infants neix el projecte "Colònies i Educació", promogut per les tres organitzacions representants d'empreses i entitats que gestionen colònies escolars a Catalunya: La Confederació, Acellec i ACCAC.

Una de les accions prevista és precisament la implicació del sistema universitari en tant que forma els joves que esdevindran mestres. A més de la relació amb les facultats d'educació, el projecte compta amb altres eixos d'actuació, com la concertació amb l'administració, la promoció de mesures que beneficiïn els mestres per facilitar la seva participació en colònies escolars i propostes de divulgació i conscienciació social sobre el benefici de les colònies escolars.

Afegeix un comentari nou