La població que pateix privacions materials severes creix a Catalunya

 Font:
Font:

La població que pateix privacions materials severes creix a Catalunya

Resum: 

L'informe INSOCAT, elaborat per ECAS, constata un augment de la població que pateix privacions materials severes i del nombre de llars amb ingressos baixos. Aquests fets reflecteixen l'increment de les situacions d’extrema pobresa a Catalunya.

L'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) ha fet públic el segon informe INSOCAT (Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu). Segons aquest estudi, la població que pateix privacions materials severes ha passat de l’1,6% el 2008 al 5,8% el 2011; i el nombre de llars amb molt baixos ingressos ha passat d’un 6,4% el 2010 al 8,8% el 2011. Aquestes dades reflecteixen clarament l’agreujament de les situacions d’extrema pobresa a Catalunya.

La manca de recursos és especialment acusada entre les persones d’origen estranger, donat que un 37,5% de llars ingressen menys de 14.000 euros anuals, en front d'un 22,7% en llars autòctones.

L’atur de llarga durada a Catalunya (11,6%) duplica de llarg la mitjana del països de la Unió Europea i un 16,6% de menors de 18 anys viuen en llars on cap dels seus membres treballa. L’abandonament prematur dels estudis és lleugerament inferior al de la resta de l’Estat , però dobla la mitjana a la UE.

La taxa de pobresa augmenta entre les persones en edat laboral degut a la destrucció de llocs de treball i a l’empitjorament de les condicions salarials. Aquest segment de població concentra l’augment de la pobresa extrema a Catalunya, que s’ha quintuplicat des que començà la crisi (2008). Per contra, la taxa de pobresa de les persones majors de 65 anys es redueix, gràcies segurament a l’estabilitat dels ingressos que proporcionen les pensions i que, en moltes ocasions, són el coixí dels seus fills/es i nets/es

L'ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen, des de fa 10 anys, de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. Actualment la composen prop de 90 entitats que atenen més de 795.000 persones anualment i compten amb 8.500 professionals contractats i uns 7.500 voluntaris i voluntàries.

Afegeix un comentari nou