Només un 10% de dones ocupen càrrecs directius a les grans empreses europees.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Només un 10% de dones ocupen càrrecs directius a les grans empreses europees.

Resum: 

La Comissió de drets de la dona i igualtat de gènere del Parlament Europeu va aprovar el dimecres 25 de maig un informe sobre la presència de la dona a càrrecs directius de les empreses.

Segons l’informe, presentat per l’eurodiputada grega Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, cal obrir un debat i -si s’escau- establir una legislació d’àmbit europeu que faci augmentar el nombre de dones que ocupen càrrecs directius per assolir la xifra d’un 30% l’any 2015 i un 40% l’any 2020.

Actualment les dones només representen el 10% de càrrecs directius dins de les grans empreses que cotitzen a borsa a la UE però, a més, només ocupen el 3% de les presidències d’aquests consells.

Malgrat que les xifres varien d’un estat a l’altre, l’informe presentat per l’eurodiputada grega mostra que la presència de les dones a la gerència de les grans empreses és molt poc significativa.

En aquest sentit, indica que si l’actual tendència continua, caldrà mig segle per aconseguir que les dones augmentin la seva presència fins el 40% malgrat que, segons xifres de 2008, les dones varen obtenir el 60% de les titulacions universitàries.

L’informe insta la Unió a perseguir un ús òptim dels recursos humans femenins i una representació equilibrada de la dona mitjançant l’establiment d’un pla amb objectius específics, mesurables, realistes i subjectes a terminis concrets.

L’informe, aprovat a la Comissió de drets de la dona i igualtat de gènere per 26 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions, valora la possibilitat d’establir quotes que ja s’han començat a emprar en alguns països com ara Noruega o el Quebec.

En relació amb l’establiment de quotes, l’informe recorda, però que aquestes haurien d’anar acompanyades d’altres mesures com ara:

  • Estratègia d’aplicació d’una legislació vinculant.
  • Previsió de recursos pressupostaris adequats.
  • Polítiques de conciliació de la vida professional i familiar.
  • Una voluntat política clara.
  • Fixació de dates límit.
  • Creació d’una base de dades, amb perfils personalitzats de dones que cursen una carrera professional en una empresa.
  • Formació de dones professionals amb vistes a la seva promoció a càrrecs directius, així com d’atres políiques de foment.

Afegeix un comentari nou