Per la inclusió de la població gitana a Europa

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Per la inclusió de la població gitana a Europa

Resum: 
A primers de desembre, el Parlament europeu va aprovar dues resolucions en favor de la integració de la població gitana en el territori de la UE.

Contra la discriminació a Europa

El passat 12 de desembre, el Parlament europeu va aprovar la resolució (2013/2924(RSP)) sobre els progressos en l’aplicació d’estratègies nacionals d’integració de la població gitana.

En ella, l’Eurocambra condemna els intents de limitar il·legalment el dret a la lliure circulació de persones gitanes i insta els estats membre de la UE a posar fi a les expulsions il·legals

La resolució recorda que la Unió es fonamenta en els valors de respecte a la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de dret i respecte dels drets humans.

Alhora, denuncia que la població gitana segueix essent víctima de discriminació arreu d’Europa. En aquest sentit, el document alerta, a més, sobre la manca de polítiques d’inclusió adequades i sobre l’existència d’una discriminació “estructural i sistèmica”.

Per tot plegat, el Parlament insta els estats de la UE a lluitar contra la discriminació i a garantir que les directives de la UE, com ara les Directives 2000/43/CE y 2012/29/UE són degudament transposades i aplicades.

Igualment, demana a la Comissió que estableixi mecanismes de seguiment sobre els drets fonamentals dels gitanos i, als Estats membres de la UE, que lluitin contra la incitació a l’odi i posin fi als abusos policials i altres violacions dels drets humans comeses contra els gitanos.

L’Eurocambra reclama també als Estats que garanteixin un finançament suficient per al desenvolupament d’una societat civil gitana sòlida i que facin especial esforç pel que fa a les qüestions de gènere en les estratègies d’integració de la població gitana.

A més, el Parlament insta la Comissió a definir un calendari, objectius i indicadors clars i quantigicables per a l’aplicació d’estratègies nacionals d’integració de la població gitana als Estats membres, en consonància amb l’Estratègia Europa 2020.

Dones, doblement discriminades

El dia 10 de desembre, el Parlament europeu va aprovar una altra resolució relacionada amb la població gitana, concretament amb els Aspectes relacionats amb el gènere del Marc Europeu d’Estratègies Nacionals d’Inclusió dels gitanos (2013/2066(INI)).

En el document, els eurodiputats exigeixen als Estats de la UE que fomentin la participació de les dones gitanes mitjançant organitzacions de dones, ONG gitanes, etc. en la preparació, aplicació, avaluació i seguiment de les estratègies nacionals d’inclusió de la població gitana.

El Parlament demana també als Estats que vetllin pel respecte als drets fonamentals de dones i infants gitanos, que garanteixin que tant les dones com les nenes gitanes siguin informades sobre els seus drets, i que lluitin contra les tradicions patriarcals i sexistes.

Pel que fa a les polítiques d’austeritat, els eurodiputats reclamen que no afectin de forma desproporcionada les dones gitanes i nòmades i que les decisions pressupostàries es prenguin des del respecte als drets humans.

En aquest sentit, el text demana que s’apliqui la igualtat en els drets de tots els ciutadans i en l’accés a la sanitat, ocupació, habitatge i educació. Quant a l’educació, s’aconsella en concret el desenvolupament de mesures que evitin l’abandonament escolar de nenes i joves gitanes.

En síntesi, el Parlament europeu demana que es reforci l’enfocament de gènere en l’aplicació de les estratègies nacionals d’inclusió de la població gitana.

Afegeix un comentari nou