Per una política educativa integradora a Europa

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Per una política educativa integradora a Europa

Resum: 

La Comissió Europea demana als estats membre un major esforç quant a la integració dels infants amb necessitats especials i adults amb discapacitat dins el sistema educatiu.

Segons l’informe que la Comissió Europea va donar a conèixer el passat 10 de juliol, els infants amb necessitats especials i els adults amb discapacitats encara es troben molt desafavorits en matèria educativa i d’ocupació malgrat el compromís dels estats membre per fomentar una educació integradora.

Per això, l’informe insta els estats a fer més esforços per aconseguir un sistema educatiu integrador i suprimir els obstacles amb què es troben els col·lectius vulnerables a l’hora d’afrontar la seva formació i inserció dins el mercat laboral.

La UE demana més esforços per aconseguir un sistema educatiu integrador

Segons indica el document, actualment hi ha 15 milions d’infants amb necessitats especials a la UE a més d’uns 45 milions els ciutadans amb edat de treballar i que tenen una discapacitat. Aquestes persones tenen més probabilitats de trobar-se a l’atur i, fins i tot quan tenen feina, sovint tenen sous inferiors a les persones sense discapacitat.

Pel que fa als infants amb necessitats especials, sovint estudien en centres separats o estan escolaritzats al sistema educatiu general però no reben un suport prou adequat.

Segons l’informe, els infants que pertanyen a minories ètniques o que provenen d’entorns socioeconòmics desafavorits es troben “sobrerepresentats” als centres per a alumnes amb necessitats especials. Per això, el document qüestiona la conveniència d’aquests centres especials i es planteja si no estan, en el fons, perllongant l’aïllament social que ja pateixen aquests infants.

En aquest sentit, l’informe conclou que una educació integradora de qualitat afavoreix la totalitat dels infants i que, malgrat que sigui difícil integrar infants amb deficiències greus al sistema educatiu general, cada cop sembla més clar que hi ha un ampli nombre d’alumnes amb necessitats especials que sí poden integrar-s’hi.

Informació complementària:

Afegeix un comentari nou