Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Són múltiples les opcions que ofereixen les universitats catalanes per a persones que volen treballar en aquest àmbit. Foto: Xarxanet
 Font:
Cada cop s'ofereixen més formacions específiques d'equinoteràpia. Foto: Xarxanet

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Resum: 

S'ofereix una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2023/2024 i adreçats a professionals de diverses disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: 3 d'octubre 2023

Data fi docència: 28 de juny 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Ser capaç de desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global en àmbits motriu, emocional, psíquics/cognitius i relacional-social al llarg de totes les etapes de la vida
 • Treballar totes les emocions globals del nen i què els dificulta que la seva motricitat pugui anar endavant.
 • Associar tot el teu coneixement a l’adolescència, adultesa i la vellesa.
 • Entendre les estratègies i eines d’observació anàlisi i intervenció gràcies a la participació de professional de reconegut prestigi nacional i internacional.

Consulta tota la informació

Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 12 de febrer 2024

Data fi docència: 31 de gener de 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.
 • Col·laborar amb els serveis socials i educatius implicats en els processos d'inclusió.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 16 d'octubre 2023

Data fi docència: 30 de juny 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció i l'actuació en l'atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb infants amb disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o es trobin en risc de patir-los. També facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Aprendre a integrar totes les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç, així com les seves teories evolutives, classificacions diagnòstiques i instrumentes de valoració diagnòstica.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Abordar la qüestió de la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn i adequar-hi la forma d'intervenció, garantint l'actuació més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Entrenar la sensibilitat del o la professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 3 d'octubre 2023

Data fi docència: 30 de setembre 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proveir l'alumnat d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel·lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel·lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Aprendre a interactuar amb el o la pacient amb la finalitat d'establir objectius conjunts sobre els serveis que s'ofereixen.
 • Saber identificar i dur a terme el tipus de teràpia més adient al diagnòstic realitzat.
 • Aprendre a analitzar l'adequacoió de la intervenció segons el pla establert i l'assoliment d'objectius.

Consulta tota la informació

Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Data fi docència: Sense concretar

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.

Consulta tota la informació