Jordi Casassas: Necessitem relleu generacional i creure’ns la importància del sector.

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya
 Font:
Font:

Jordi Casassas: Necessitem relleu generacional i creure’ns la importància del sector.

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya

Resum: 

Jordi Casassas, gerent de la Federació d’Ateneus de Catalunya, ens explica quins són, segons ell, els reptes de futur de l'associacionisme i el voluntariat.

La incorporació dels joves en les Juntes directives.

Garantir el relleu generacional a les Juntes directives de les associacions d’arreu de Catalunya és una acció de bona salut en la gestió de les entitats, que cal potenciar de manera progressiva i constant. Implicar els joves en els òrgans de decisió és l’única via per garantir la continuïtat de les associacions i perllongar la seva acció en el temps.

L’envelliment de les juntes i l’ancoratge en els càrrecs directius són símptoma que alguna cosa no s’està fent del tot bé; cal apostar per la renovació periòdica i per veure el jovent com una oportunitat per mantenir el vincle amb l’evolució real de la societat i amb les necessitats canviants del territori al qual s’està vinculat.

Creure’ns la importància de l'associacionisme en el moment actual.

En el moment històric i socioeconòmic que actualment està vivint Catalunya, que no està sent fàcil per la seva ciutadania, l’associacionisme ha d’aconseguir aportar actius socials i culturals que permetin oferir valors presents i vertebrar un futur en el que la societat civil té molt a dir i molt a fer.

L’activitat de les associacions catalanes, diversa i sovint complementària, se centra en la col·lectivitat, prenent la persona com a punt de referència; la seva acció permet a l’individu integrar-se en el seu entorn. A partir del compromís individual es vincula a un projecte col·lectiu que és identitari d’una cultura i d’un país que té en la base humana la seva màxima potencialitat.

Torna a la pàgina dels reptes de futur

Afegeix un comentari nou