Axa de Todo Corazón convoca ajuts a projectes solidaris

Axa de Todo Corazón convoca ajuts a projectes solidaris

Resum: 

Axa de Tot Corazón atorgarà subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes solidaris.

Axa de Todo Corazón concedirà subvencions a entitats sense ànim de lucre per projectes solidaris que ajudin a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat, infància, persones en risc d’exclusió social i dones maltractades.

Les entitats sol•licitants han d’estar constituïdes com a entitats amb fins socials, estar inscrites al registre corresponent i tenir una antiguitat mínima d’un any. També serà necessari que les entitats tinguin la seva seu social al territori espanyol, estiguin al corrent de pagament en les obligacions fiscals i laborals, i puguin assegurar la viabilitat del projecte.

No és requisit indispensable, però es valorarà positivament que l’organització estigui subjecta a la llei 49/2002, que estigui analitzada per la Fundación Lealtad, que el projecte permeti el voluntariat d’Axa de Todo Corazón i que tingui auditoria de comptes.

La dotació màxima prevista en aquesta convocatòria és de 90.000 €. Cada projecte serà finançat amb un mínim de 3.000 € i un màxim de 10.000 € per subvenció.

El termini de presentació finalitza el 16 d’abril a les 15.00 hores.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou