Comença el procés d'adaptació de la normativa comptable estatal de les Entitats No Lucratives

 Font:
Font:

Comença el procés d'adaptació de la normativa comptable estatal de les Entitats No Lucratives

Resum: 

En els propers dies l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes té previst constituir el grup de treball amb l’objectiu d’adaptar la normativa comptable de les Entitats No Lucratives al Pla General de Comptabilitat de 2007.

Les entitats no lucratives d’àmbit estatal actualment estan obligades a utilitzar el Pla General de Comptabilitat normal o en el seu cas el de les PYMES, complementant-lo en tot allò que no els contradigui amb l’adaptació sectorial de l’antic pla de comptabilitat per les entitats no lucratives (RD 776/1998) .
En els propers dies es constituirà un grup de treball a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb l’objecte de crear una adaptació sectorial per les Entitats no Lucratives que eviti que s’hagin d’estar utilitzant els dos plans anteriorment esmentats. En aquest grup de treball hi participarà el Sr. Manel Salas, membre de la Junta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) és un organisme autònom, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda, que té per objecte entre d’altres complementar i aclarir els criteris d’aplicació de la normativa comptable que sigui vigent en cada moment.

Afegeix un comentari nou