Principals diferències entre la factura tradicional i la factura electrònica

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Les factures electròniques serveixen per tenir major control de les activitats econòmiques. Font: Canva.
Les factures electròniques són documents amb les mateixes característiques que les tradicionals, però que s'emeten i es reben en format electrònic. Font: Canva.
Les factures electròniques ajuden a evitar errors humans i problemes amb l’Agència Tributària. Font: Canva.
Les factures electròniques ajuden a evitar errors humans i problemes amb l'Agència Tributària i les administracions públiques. Font: Canva.

Principals diferències entre la factura tradicional i la factura electrònica

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les factures electròniques ofereixen més garanties i avantatges que les tradicionals.

Cal destacar que en referència a la legalitat una factura en paper i una electrònica tenen els mateixos efectes i la mateixa funció, que és la de justificar un lliurament de béns o una prestació de serveis.

La gran diferència és que les factures electròniques s’emeten i reben electrònicament i automàticament. Aquesta característica fa que quedi garantida l'autenticitat i integritat. Altres avantatges són que evita costos d’impressió i tramesa postal, facilita un accés més senzill al sistema d’arxiu de l’entitat, millora la gestió del registre i contribueix a la lluita contra el frau.

Quins formats hi ha?

Pel que fa a les factures existeixen dos formats:

  • L’estructurat (factura electrònica): és una factura electrònica que es genera amb un codi informàtic que permet l’emissió i recepció automàtica per part dels sistemes informàtics de comptabilitat i pagament de la part receptora.
  • El no estructurat (factura tradicional): és una imatge o fotografia digital que no permet la tramitació automatitzada. Pot ser digital o en paper.

Un exemple de format de factura estructurada és el que utilitza el llenguatge XML, utilitzat pel portal públic Factura-e, per emetre factures electròniques a l’Administració pública. D’aquesta manera, l’administració receptora la registra automàticament sense cap acció manual i fa que sigui més ràpida la seva tramitació, incloent-hi el cobrament.

En canvi, el format no estructurat podria ser una factura PDF, Word o Excel. En aquest cas, quan arriba el moment de la comptabilitat, s’han d’introduir les dades manualment o utilitzar altres mecanismes de registre, com ara un sistema de reconeixement òptic de caràcters (OCR).

Les factures no estructurades són les més utilitzades en l’actualitat, però amb la normativa que es va aprovar fa un cert temps, la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, en un futur no gaire llunyà seran eliminades en totes les transaccions entre entitats i professionals autònomes, ja que serà obligatori operar amb els formats estructurats.

Necessitat de consentiment i autenticitat

Segons l’article 12 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, fins a la data en la qual entrarà en vigor l'obligació prevista esmentada al punt anterior, les persones receptores hauran de consentir que volen rebre la factura en format electrònic. L’entitat haurà de garantir que les persones poden llegir, copiar, descarregar i imprimir les factures gratuïtament i fàcilment. Si la persona no vol rebre la factura electrònica, l’organització ha de garantir que pugui arribar en paper.

En els processos administratius que ha de tenir una entitat, és crucial que les factures rebudes garanteixin que siguin autèntiques. En aquest sentit, les factures electròniques aporten major seguretat, ja que es fan amb un programa informàtic automàticament i no poden ser manipulades, perquè incorporen de forma explícita una signatura digital que es pot fer amb certificat digital, Cl@ve o DNI-E.

Dubtes freqüents

La nova obligació d’operar mitjançant factures electròniques pot donar lloc a confusió en alguns aspectes. A continuació, es poden consultar els principals dubtes:

  • Les factures no estructurades es podran continuar utilitzant, però només en els casos que la persona destinatària sigui una particular. Així mateix, també es podran usar en els casos d’operacions intracomunitàries (amb proveïdores o clientes de països de la Unió Europea).
  • Les factures digitals i electròniques no són el mateix, una factura electrònica és automatitzada i una digital podria ser en format PDF, Word o Excel que s’envia electrònicament.
  • Tot i que la normativa que regula l'obligació ja està publicada, encara es desconeix en quina data exacta entrarà en vigor l’obligatorietat de les factures electròniques estructurades. El tret de sortida que marcarà la data definitiva es donarà amb la publicació del Reglament que desenvolupa la Llei 18/2022, també coneguda com Llei Crea i Creix, la qual es refereix a la factura electrònica entre organitzacions i professionals, que s’espera en els pròxims mesos.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió econòmica de les entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.