4 llibres per entendre la gestió econòmica de les organitzacions sense ànim de lucre

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
La gestió econòmica d’una organització pot ser complicada sense la informació necessària. Font: Canva.
La gestió econòmica d’una organització pot ser complicada sense la informació necessària. Font: Canva.
Les persones responsables de la gestió econòmica, financera i comptable d’una entitat han de tenir una formació sòlida per poder fer front a les seves responsabilitats.  Font: Canva.
Les persones responsables de la gestió econòmica, financera i comptable d’una entitat han de tenir una formació sòlida per poder fer front a les seves responsabilitats. Font: Canva.

4 llibres per entendre la gestió econòmica de les organitzacions sense ànim de lucre

Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

És crucial que les entitats del tercer sector comprenguin i compleixin totes les obligacions fiscals i comptables que tenen.

Els llibres són mitjans molt útils per aprofundir sobre temes complexos com la comptabilitat o la gestió fiscal de les organitzacions sense afany de lucre. A continuació, quatre llibres per comprendre millor les obligacions econòmiques del tercer sector.

‘Contabilidad de entidades sin fines lucrativos’

El llibre proporciona tota la informació necessària per entendre la comptabilitat que han de tenir les organitzacions sense ànim de lucre, des dels conceptes bàsics comptables, el Pla General Comptable (PGC), els comptes anuals, fins a la normativa que s’ha de complir.

L’obra pertany a l’editorial C.G.A. Universitario i les persones autores són, Antonio Socías Salvá, Patricia Horrach Rosselló, Raquel Herranz Bascones i Carlos Mulet Forteza.

‘Manual contable de entidades no lucrativas’

Javier Romano Aparicio és l’autor del llibre ‘Manual contable de entidades no lucrativas’, una obra que a partir de la norma explica com han de ser els plans comptables de les organitzacions sense ànim de lucre. Perquè sigui més explicatiu i clar per a la persona lectora, el llibre conté exemples i casos pràctics.

Gestión de entidades no lucrativas

El llibre Gestión de entidades no lucrativas és de Julio Moreno Aragoneses i de l’editorial Paraninfo. L’obra aborda l’impacte econòmic que tenen les organitzacions del tercer sector. Igualment, explica com han de fer la seva gestió econòmica perquè sigui el més eficient i eficaç possible.

‘Introducción a la gestión financiera en entidades sin ánimo’

El llibre explica tot el que han de saber les persones encarregades de la gestió financera de la seva organització. L’obra se centra en les fonts de fiançament, inversions i la gestió financera, entre d’altres.

‘Introducció a la gestió financera en entitats sense ànim de lucre’ està escrit per Raquel Arguedas Sanz, Julio González Arias, Rafael Morales-Arce Macías i Mónica Oliver Yébenes.

Afegeix un comentari nou