Convocatòria per a programes sobre drogodependències

Convocatòria per a programes sobre drogodependències

Resum: 

El Ministeri de Sanitat i Política Social subvencionarà a entitats sense afany de lucre d’àmbit estatal que presentin programes supracomunitaris sobre drogodependències.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és assolir mitjançant aquests programes, que tots els ciutadans tinguin una mateixa oportunitat en relació amb la reducció del consum de drogues.

-Seran prioritaris els següents àmbits, col•lectius i substàncies:

*Àmbits: educatius i comunitari
*Col•lectius: dones i menors
*Substancies: alcohol, cocaïna i cànnabis

- Els ajuts estan destinats a finançar projectes que s’inscriguin en els següents programes:

1. Programes de prevenció adreçats per evitar riscs produïts pel consum de drogues.
2. Programes de sensibilització, que posin de manifest les conseqüències i efectes del consum d’alcohol i altres drogues psicoactives.
3. Programes de formació, per aconseguir els coneixements i el desenvolupament d’activitats relacionades amb la problemàtica sobre drogodependències.
4. Programes d’estudis, adreçats a la recerca sobre drogodependències.
5. Accions que afavoreixin el desenvolupament de programes de suport a les famílies de drogodependents.

Les entitats que optin a aquesta subvenció hauran de presentar un programa d’acció social en el camp de les drogodependències, que es realitzi a dues o més comunitats autònomes.

La dotació total d’aquest programa és de 2.020.000 euros i el termini de presentació finalitza el 29 de setembre de 2010.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou