Convocatòria per afavorir els vincles entre la ciutadania espanyola a l’exterior i la societat espanyola

Convocatòria per afavorir els vincles entre la ciutadania espanyola a l’exterior i la societat espanyola

Resum: 

El Ministeri de Treball i Immigració atorgarà ajuts per a subscripcions a publicacions periòdiques destinats a associacions d’espanyols a l’exterior.

Aquesta convocatòria està adreçada a centres i associacions d’espanyols a l’exterior i té per objectiu mantenir els vincles entre la ciutadania espanyola a l’exterior i la societat espanyola, a través de la subscripció de publicacions periòdiques especialitzades,.

Les associacions que optin a aquesta subvenció hauran d’estar inscrites en el Cens d’Associacions i Centres de la Direcció General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior. També podran accedir-hi les institucions de caràcter assistencial que atenguin a un nombre representatiu d’emigrants espanyols.

Per percebre aquests ajuts es tindran en compte els següents criteris:

  • Nombre d’associats al centre o associació sol•licitant.
  • La labor social que desenvolupin les institucions sol•licitants.
  • L’existència de local social destinat exclusivament al funcionament de la institució.

La Direcció General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior abonarà directament als editors de les publicacions l’import de les subscripcions concedides als beneficiaris.

La dotació màxima d’aquesta subvenció és de 300.000 euros i el termini de presentació finalitza el 29 d’octubre.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou