Convocatòria per al Foment de la Qualitat 2011

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Convocatòria per al Foment de la Qualitat 2011

Resum: 

La Plataforma d’ONG d’Acció Social obre convocatòria per a entitats que rebran suport tècnic per a l’elaboració de plans de qualitat i l'obtenció de certificacións durant l’any 2011.

La Plataforma d’ONG d’Acció Social amb el finançament del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat obre convocatòria per seleccionar entitats que rebran suport tècnic per elaborar plans de qualitat o l'obtenció de certificacions durant l’any 2011.

El suport tècnic consta de les següents modalitats:

A) Suport tècnic a ONG per definir un Pla de Qualitat.
B) Suport tècnic a ONG preparatòria per a la certificació en models o normes de gestió de qualitat.

Requisits de les organitzacions per a ambdues modalitats:

 • Dirigir la seva activitat a col•lectius de l'àmbit de l'acció social.
 • Desenvolupar la seva activitat a nivell provincial, autonòmic o estatal. Aquelles organitzacions que desenvolupin la seva activitat en més d'una comunitat autònoma tindran més valoració.
 • Prestar els seus serveis directament a persones i/o realitzar gestió sobre les activitats de l'organització en oficines centrals i seus.
 • Oferir més d'un servei als seus usuaris/es. Exemple: activitats de formació, pisos d'acollida, ajuda a domicili, gestió de temps lliure, suport a familiars de persones amb discapacitat, etc.
 • Comptar amb menys de 50 treballadors/es durant l'any 2010 (mitjanes) i que treballin un mínim de 8 persones de forma estable durant l'any 2011.
 • Haver participat en cursos bàsics sobre gestió de qualitat del Programa de la Plataforma o qualsevol altre curs similar (requisit no excloent i necessàriament documentat).
 • No tenir implantat formalment cap sistema de qualitat.
 • Tenir una antiguitat major o igual a 5 anys.

Requisits de les organitzacions per a la Modalitat B:

 • Almenys dos responsables de l'organització han de tenir formació en qualitat i documentar la mateixa.
 • Tenir definit i documentat la Missió, Visió i Valors de l'organització (inclòs en memòria d'activitats de l'organització o en la pàgina web corporativa).
 • Comptar amb un responsable de qualitat en l'organització.
 • Disposar d'un Pla Estratègic i Pla d'acció anual.
 • Tenir definits i implantats, almenys, tres processos en l'organització.
 • Disposar de resultats verificables sobre dos o més aspectes de l'organització com: satisfacció d'usuaris/es, del personal contractat i personal voluntari i sobre alguna de les activitats que desenvolupin.

El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 27 de gener de 2011.

Per a més informació consulteu el següent enllaç.

Afegeix un comentari nou