Convoquen subvencions per entitats que desenvolupin activitats de cooperació

Convoquen subvencions per entitats que desenvolupin activitats de cooperació

Resum: 

El Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació, convoca subvencions per a entitats sense ànim de lucre que entre les seves finalitats es realitzin activitats relacionades amb la cooperació.

L’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament convoca ajuts per finançar projectes o activitats en matèria de cooperació al desenvolupament.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és col•laborar en el creixement i progrés dels països en vies de desenvolupament.

Tindran prioritat els projectes presentats dins dels següents sectors i àmbits geogràfics:

  1. Àmbit Iberoamericà: Per actuacions que es realitzin en dos o més països i especialment per aquells projectes en sectors com la sostenibilitat ambiental i la governabilitat democràtica, a més d’actuacions dirigits a poblacions indígenes i afrodescendents.
  2. Àmbit països Mediterranis i Món Àrab: A Algèria, a campaments de refugiats sahrauí. D’altra banda a Mauritània, Egipte, Síria i Líban, tindran preferència les activitats als sectors considerats prioritaris.
  3. Àmbit països d’Àfrica Subsahariana: Activitats en sectors considerats prioritaris dins del Pla Director de la Cooperació Espanyola.
  4. Àmbit països d’Àsia: És prioritzaran els projectes desenvolupats a Bangladesh, Cambodja, Filipines, Timor Oriental i Vietnam.
  5. Ajuda Humanitària: Accions de rehabilitació dirigides a l’atenció a les víctimes.
  6. Educació pel Desenvolupament: Realització de trobades, seminaris, jornades i cursos de temàtica sectorial.

La dotació pressupostaria per aquesta subvenció és de 62.028.980 euros, dels quals un 3 per 100 es destinarà per activitats de Educació per al Desenvolupament i un 8 per 100 a projectes i activitats realitzades fora d’Espanya. El termini de presentació finalitza el 7 de setembre de 2010.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou