El Govern de la Generalitat destina 11,5 milions a projectes per la qualitat de l’ocupació i la cohesió social

El Govern de la Generalitat destina 11,5 milions a projectes per la qualitat de l’ocupació i la cohesió social

Resum: 


L’objectiu d’aquest finançament és millorar l’estabilitat laboral, el nivell de qualificació de les persones, la igualtat d’oportunitats i la integració de col·lectius amb major dificultats


Els projectes cofinançats pel Fons Social Europeu, hauran de ser innovadors, integrals i sostenibles en el temps. La finalitat dels projectes és la millora de la qualitat de l’ocupació i la igualtat d’oportunitats en el treball.
Els projectes hauran d’adequar-se a les següents prioritats:

• Desenvolupament de serveis específics per a l'ocupació, la formació i ajut en relació amb la reestructuració de sectors i empreses, i desenvolupament de sistemes d'anticipació de canvis econòmics i de futures necessitats de treball
• Estratègies integrades que afavoreixin la creació i la consolidació d'ocupació en sectors emergents.
• Estratègies i accions específiques que donin suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses de qualitat, tenint en compte els col•lectius estratègics.
• Noves metodologies i actuacions integrals que promoguin canvis estructurals vers la igualtat d'oportunitats quant a noves organitzacions del temps de treball i la millora de la participació de les dones en àmbits de presa de decisió i sectors masculinitzats; així com en relació amb nous models de qualitat per a la inserció laboral de persones amb trastorn mental i per al col•lectiu de joves.

Així que siguin publicades les bases i la convocatòria, sereu informats sobre els possibles beneficiaris i sobre els requisits per accedir a aquests ajuts.

Llegir mes

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou