El Ministeri de la Presidència convoca subvencions contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.

El Ministeri de la Presidència convoca subvencions contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.

Resum: 

Es convoquen ajuts per a actuacions i activitats contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure activitats i la sensibilització contra aquests tipus de conductes, ja que l’esport es considera un factor d’integració social, promotor de la diversitat, l’educació i la salut.

Els projectes s’han de realitzar durant el 2010 i han d’incloure activitats com ara campanyes que contribueixin al joc net i al respecte entres esportistes, participants i espectadors de competicions esportives, activitats educatives per a la prevenció de la violència o bé jornades, debats i col•loquis per fomentar les bones practiques en l’esport.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser persones físiques i jurídiques privades, legalment constituïdes i de caràcter no lucratiu.

La dotació total de la subvenció és de 200.000 € i el termini de presentació finalitza el 14 de maig de 2010.
Llegir més

Afegeix un comentari nou