Elabora el teu pressupost d’una manera eficaç de cara el 2015

Autor/a: 
Montse Garcia
 Font:
Font:

Elabora el teu pressupost d’una manera eficaç de cara el 2015

Autor/a: 
Montse Garcia

Resum: 

Per poder planificar amb antelació els diferents escenaris econòmics amb els que es trobaran les entitats socials el pròxim any, és molt important que elaborin un pressupost.

Confeccionar un pressupost permetrà a les entitats socials fer una valoració econòmica dels ingressos i les despeses que podran tenir durant l’any vinent, amb el qual, podran fer una hipòtesis de com anirà la marxa de l’organització permetent fer els canvis pertinents per continuar duent a terme la seva activitat social.

El document, recollirà els diferents programes o activitats de l’organització, en el que s’assignaran els recursos monetaris necessaris per assolir uns objectius prèviament determinats per la junta.

Per confeccionar el pressupost, les entitats disposen d’un ventall de tècniques i models diferents. El model més utilitzat és el pressupost consolidat que agrupa els ingressos i les despeses de l’entitat. D'altra banda, si l'entitat es de reduïda dimensió, es pot utilitzar el pressupost de tresoreria que només tindrà en compte els cobraments i els pagaments de l’organització.

A més, hi ha dos tipus de pressupostos diferents:

  • El pressupost incremental que tindrà en compte el pressupost de l’any anterior ja que es basa en que totes les activitats que realitza l’entitat son essencials per portar a terme de forma òptima l’actuació de l’organització.
  • El pressupost complet que s'analitzaran els ingressos i les depeses tant dels anys anteriors com dels nous.

Finalment, per una qüestió de transparència, la Llei 4/2008 estableix que la junta de les Associacions tindran el deure d’elaborar un pressupost, en el qual, s'haurà de presentar a l’Assemblea General i ser aprovat en el termini que estableixin els estatuts (article 322-15).

Afegeix un comentari nou