Errors a la tramitació telemàtica dels CCAA

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Errors a la tramitació telemàtica dels CCAA

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Segons la legislació autonòmica, les fundacions d’àmbit català estan obligades a retre comptes al Protectorat. Des d'aquest departament, han creat un document amb els erros que surten més sovint quan es realitza la presentació.

Des del Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat, han creat un document amb els possibles erros que poden sorgir al realitzar la presentació telemàtica mitjançant el portal corporatiu de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Els errors més habituals detectats a l’hora del lliurament electrònic dels documents i les solucions per resoldre les incidències són:

Error 012:

La persona autenticada ha de ser la mateixa que heu indicat en el formulari com a sol·licitant/presentadora.

Solució de la incidència:

Si el tràmit es fa amb certificat digital, han de coincidir les dades del certificat digital amb les de la persona que figura com a presentador.

Error 079:

El document presentat ja l'heu enviat a tramitar amb anterioritat. Si desitgeu enviar una nova sol·licitud, descarregueu i empleneu un nou formulari.

Solució de la incidència:

Aquest error apareix perquè esteu reutilitzant un formulari que ja heu lliurat anteriorment.

Error 118:

Abans d'enviar el formulari, és necessari que el valideu amb el botó validar. Si el sistema us dóna error, corregiu-los i torneu-lo a validar. A continuació, deseu-lo i envieu-lo a tramitar.

Solució de la incidència:

Validar el formulari abans d’enviar-lo a tramitar. Cal clicar prèviament el botó validar, desar el formulari i enviar-lo a tramitar.

Error 305:

El sistema no ha pogut validar la vostra signatura perquè ha detectat que el certificat està caducat.

Solució de la incidència:

Verificar que el certificat és correcte i tornar a signar el formulari per tramitar la sol·licitud, si el error es torna a produir, es que el certificat està caducat i s’ha de renovar el certificat digital.

Error 308:

El certificat que heu utilitzat per signar la sol·licitud no és un certificat vàlid per realitzar aquest tràmit. Només són vàlides les signatures realitzades amb els certificats emesos per les entitats de certificació reconegudes.

Solució de la incidència:

L’error es produeix perquè hi ha un problema en la validació de les signatures, ja que esteu fent servir un certificat amb el qual no es pot signar aquest formulari. Per comprovar els certificat admesos a aquest enllaç.

Error 314:

Aquest tràmit requereix la signatura del formulari. Si us plau, signeu el formulari PDF i envieu-lo a tramitar.

Solució de la incidència:

L’error es produeix al enviar el formulari sense signar, i el tràmit requereix signatura obligatòria. Cal signar el formulari abans de enviar-ho.

Error 317:

El número del document d'identitat de la persona o entitat que ha de signar el document, no coincideix amb l'identificador del certificat digital que s'ha utilitzat per signar-lo.

Solució de la incidència:

Aquest error apareix quan la persona presentadora o sol·licitant que signa és una persona física, però el NIF que figura al certificat no coincideix amb el NIF introduït al formulari. També pot aparèixer quan el/la presentador/a o sol·licitant que signa és una persona jurídica, però el NIF del/la representant legal/o el NIF de l’entitat que figuren al certificat no amb el NIF del/la representant legal i/o el NIF de l’entitat informats al formulari.

Quan aparegui aquest error, caldrà canviar les dades al formulari d’acord amb les que figuren al certificat o fer servir un altre certificat que contingui les dades que es volen que figurin al formulari.

Comentaris

El sistema no ha pogut validar la vostra signatura. Si us plau, verifiqueu que el certificat és correcte i torneu a signar el formulari per tramitar la vostra sol·licitud. [313]

Em surt el mateix error

Afegeix un comentari nou