Les finances ètiques es consoliden a Catalunya arribant gairebé a les 200.000 usuàries

Colectic-comunitari
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
L'Associació FETS porta des de l'any 2007 recollint dades i elaborant els Baròmetres del sector de les finances ètiques a Catalunya. Font: iStock. Font: iStock
L'Associació FETS porta des de l'any 2007 recollint dades i elaborant els Baròmetres del sector de les finances ètiques a Catalunya. Font: iStock.

Les finances ètiques es consoliden a Catalunya arribant gairebé a les 200.000 usuàries

Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Colectic-comunitari

Resum: 

És una de les principals conclusions del Baròmetre de les Finances Ètiques 2023 elaborat per l’Associació FETS.

Les finances ètiques s'estableixen com una opció consolidada a Catalunya, mantenint la coherència amb els seus principis i valors. Així ho demostren les dades del darrer Baròmetre de les Finances Ètiques que, des de fa ja setze anys, analitza les dades de les vint entitats bancàries i parabancàries i les deu companyies asseguradores catalanes que compleixen criteris ètics respecte al seu funcionament, com ara l'exclusió d'inversions contràries als drets humans ambientals i el compromís amb l'impacte social dels projectes que financen.

Les dades de l'any passat mostren que el sector a Catalunya continua creixent, superant els 2.590 milions d'euros d'estalvi ètic. Pel que fa als préstecs, l'any passat es van atorgar més de 1.920 milions d'euros a projectes transformadors, el que suposa un creixement positiu de gairebé el 3% respecte de les dades anteriors. Es tracta de la primera vegada que els préstecs ètics superen la barrera dels 1.900 milions d'euros.

Pel que fa a la distribució dels préstecs, la gran majoria van destinats a finançar projectes transformadors dintre del sector ambiental. Àmbits com les energies renovables, l'agricultura i la ramaderia ecològiques o el comerç just s'emporten gairebé el 40% dels préstecs. El segon àmbit on es concedeixen més préstecs ètics és el social (23,8%), seguit molt de prop pel cultural (20,3%). La xifra de préstecs gestionats per les entitats bancàries i parabancàries s'ha multiplicat gairebé per dotze des de l'any 2007.

Més usuàries i més capital social per consolidar el sector

Les usuàries de finances ètiques a casa nostra arriben ja a les 186.000. L'augment en aquesta xifra ha estat clau per a l'increment del capital social del sector, ja que han estat precisament les persones físiques i jurídiques les que han aportat els gairebé 200 milions d'euros de capital social necessaris per continuar endavant amb l'establiment del sector ètic com una alternativa real.

Pel que fa a la taxa de morositat, situada a l'1,22%, està molt per sota de la de la banca tradicional que, segons dades del Banc d'Espanya, ascendeix fins al 4,29%. Respecte d'aquesta qüestió, el responsable de l'Observatori de les Finances Ètiques, Sergi Salavert, va assegurar durant la presentació del Baròmetre que "malgrat dirigir-se a una economia moltes vegades exclosa del mercat financer, la realitat és que els projectes que posen al centre les persones i el planeta són molt més resilients i són, indubtablement, més sostenibles, també, econòmicament".

El Baròmetre de les Finances Ètiques no només té en compte el sector bancari, sinó que analitza també el sector assegurador ètic, incloent-hi una secció amb les dades referents a les assegurances ètiques obtingudes del Segell EthSI (Assegurances basades en l'Ètica i la Solidaritat). Durant el 2022, el sector assegurador ètic va gestionar gairebé 4 milions de pòlisses amb un volum de primes superior als 1.220 milions d'euros, fet que suposa un 1,8% del volum de primes total a Espanya.

Afegeix un comentari nou