Es convoquen subvencions per a entitats del sector agrari i alimentari

Es convoquen subvencions per a entitats del sector agrari i alimentari

Resum: 

El Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí convoca subvencions per a entitats del sector agrari i alimentari, per al desenvolupament d’activitats al sector agroalimentari espanyol a l’àmbit nacional.

S’obre convocatòria a entitats associatives representatives que siguin d’àmbit nacional i sense ànim de lucre. L’objecte d’aquesta subvenció és la realització d’activitats específiques dins del sector agroalimentari espanyol.

Es podran beneficiar d’aquesta subvenció les següents entitats:

  • Organitzacions Professionals Agràries (OPAS) d’àmbit estatal i de caràcter general i representatiu.
  • Entitats associatives agroalimentàries d’àmbit estatal i caràcter representatiu, excepte aquelles que ja tinguin establerts un conveni amb el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí que estiguin incloses activitats de representació i col•laboració amb l’Administració General de l’Estat.
  • Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.

El termini de presentació per a aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2010 i la seva dotació econòmica per desenvolupar aquesta activitat és de 225.000 euros.

Llegir més

Afegeix un comentari nou