Es publiquen les bases de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania

Es publiquen les bases de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania

Resum: 

El passat 25 de març es van publicar les bases per a entitats sense ànim de lucre, que atorgarà el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

S’aproven les bases generals que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania, dirigides a entitats sense ànim de lucre, de les quals es podran beneficiar en els següents programes:


• Programa de supressió de barreres en la comunicació i l’adquisició de mitjans de transport col•lectiu adaptat a les persones amb mobilitat reduïda o la seva adaptació.
• Subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis socials, relatius a serveis d’atenció comunitària i reinserció social, serveis d’atenció a persones amb discapacitat, serveis de tuteles i toxicòmans.
• Subvencions per la realització de programes i activitats adreçades a persones estrangeres immigrades i persones catalanes retornades.
• Subvencions a entitats per a la construcció, habilitació, reformes, ampliació, millora, condicionament o subministrament d’allotjaments per a persones treballadores temporeres.
• Subvencions per a programes de serveis d’atenció a les famílies amb infants, d’atencions educatives complementàries, lluita contra els maltractaments i la violència masclista.
• Subvencions per projectes o activitats, adreçats a entitats de gais, lesbianes i persones bisexuals o transsexuals que afavoreixin la llibertat, igualtat i no discriminació.
• Subvencions per a programes en matèria d’infància i adolescència.
• Ajuts per la rehabilitació, reforma, millora i equipament de centres d’acollida o residencials d’acció educativa per a joves i centres oberts d’infants i adolescents.

Les sol•licituds s’han de presentar a les dependencies del Departament d’Acció Social i Ciutadania i el termini de presentació, serà el que determini la corresponent convocatòria.

Llegir més

Afegeix un comentari nou