Factures emeses, quines implicacions comporten?

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Factures emeses, quines implicacions comporten?

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Cada vegada més entitats es veuen en l’obligació d’emetre factures sigui perquè realitzen activitat econòmica o prestació de serveis, o bé perquè signen un conveni amb les administracions públiques.

Quan una entitat comença a fer activitat econòmica, tant si està o no exempta d’IVA, i el receptor dels seus serveis o vendes de béns és una persona física o jurídica que sigui empresari a efectes d'IVA, caldrà que la entitat li emeti una factura amb els requisits que es mencionen en el Reial decret 1496/2003 de 28 de novembre.

Abans de facturar caldrà conèixer les conseqüències fiscals que aixoi implica i seguir una sèrie de processos:

1. Informar l’Agència Tributària de la variació de la situació pel que fa a obligacions fiscals dins dels 30 dies anteriors a la data d'emissió de la primera factura, mitjançant un model 036, que comunica l’alta en l'activitat que es facturarà.

2. Si l’entitat no està donada d’alta en cap epígraf o clau de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), en el mateix model 036 caldrà indicar l’epígraf segons el tipus d’activitat que es doni d’alta.

3. Si l’activitat que es factura està exempta d’IVA no es donarà d’alta en l’obligació de presentar IVA però si el que es factura no queda dins de l’exempció, al mateix 036 caldrà donar d’alta l’obligació de presentar els models relacionats amb l’IVA. Segons el que es marqui en el model es podrà recuperar l’IVA.

Un vegada finalitzats tots aquests tràmits, ja es podrà començar a emetre factures.

En el supòsit que l’activitat que es facturi no estigui exempta d’IVA s’haurà de presentar el model 303 trimestralment i el model 390 de resum anual d’IVA. Si a més es realitzen operacions anuals amb un mateix proveïdor o client d’un import total durant tot l’any superior als 3005,06 euros, caldrà presentar el model 347 durant el mes de febrer.

En el moment que una entitat comenci a emetre factures, estarà obligada a presentar l’Impost de Societats, independentment del volum de la facturació. El fet de presentar Impost de Societats no implica un pagament d’aquest impost, ja que aquest impost sortirà a pagar o no, en funció del benefici obtingut a les activitats econòmiques.

Afegeix un comentari nou