Fundacio Romanillos atorga ajuts a iniciatives socials

 Font:
Font:

Fundacio Romanillos atorga ajuts a iniciatives socials

Resum: 

Fundació Romanillos convoca subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes d’atenció social.

La Fundació Romanillos és una entitat privada que dóna suport econòmic a institucions que porten a terme projectes d’ajuda social.

Alguns dels requisits per optar a aquests ajuts són:

  • Tenir la classificació d’entitat no lucrativa.

  • Que l’entitat estigui legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent.

  • Que als estatuts consti entre els seus objectius l’atenció social.

  • Tenir infraestructures necessàries per gestionar i realitzar el projecte.

  • L’entitat receptora de la donació haurà de justificar-ne l’ús mitjançant informe descriptiu i justificació econòmica.

La duració d’aquesta convocatòria és de l’any en curs, fins a esgotar l’import de la dotació anual, que és de 110.000 euros.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou