Convo24: línies de subvenció per a la inversió de construcció o remodelació d’establiments de serveis socials

F Pere Tarrés
La família 2 engloba les línies per a la construcció, remodelació o equipament d’establiments de serveis socials. Font: Llicència CC (Unsplash)
La família 2 engloba les línies per a la construcció, remodelació o equipament d’establiments de serveis socials. Font: Llicència CC (Unsplash)

Convo24: línies de subvenció per a la inversió de construcció o remodelació d’establiments de serveis socials

F Pere Tarrés

Resum: 

La convocatòria ordinària anticipada de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials estableix una ordenació dels projectes en quatre grans categories diferents.

L'ordre de bases que regeix la Convo24, que substitueix les dues ordres que regulaven en anys anteriors les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials, la COSPE i IRPF, té com a objectiu l’homogeneïtzació de la normativa d’aplicació als diferents tipus de subvenció, la racionalització de les línies de subvenció existents, la millora de la definició de les activitats subvencionables i la seva ordenació en quatre grans categories diferents.

La nova reordenació de l’activitat subvencional del Departament de Drets Socials parteix d’una anàlisi a fons de la naturalesa de les diferents activitats que rebien finançament en les convocatòries del Departament: es va tractar d’identificar les grans tipologies subjacents i ordenar les línies de subvenció d'acord amb aquesta anàlisi. D'aquesta manera, l'anàlisi va permetre establir una classificació dels projectes en quatre grans tipologies. Així, les 102 línies de la Convo24 s'agrupen en 32 grups diferents i queden aplegades en quatre grans famílies.

Aquestes quatre grans famílies són: projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social; inversió de construcció, remodelació o equipament d’establiments de serveis socials inclosos en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils o en la Xarxa de Punts Òmnia; promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials, i promoció dels serveis prestats per entitats federatives de segon i tercer ordre.

En aquest contingut ampliarem la informació sobre la família 2, que aplega les línies de subvenció sobre projectes d'inversió. Si necessiteu més informació al respecte, el Departament de Drets Socials ha posat a disposició de les entitats una guia de projectes, un vídeo explicatiu sobre com presentar la sol·licitud a la Convo24 i un apartat en el qual es respon a les preguntes freqüents sobre la convocatòria.

Família 2: projectes d'inversió

La convocatòria ordinària anticipada de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials agrupa les línies relatives als projectes d'inversió a la família 2: inversió de construcció, remodelació o equipament d’establiments de serveis socials inclosos en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils o en la Xarxa de Punts Òmnia.

En total, són quinze línies de subvenció, agrupades en quatre grups. Cal tenir en compte que hi ha diverses línies d'aquesta família que no es convocaran durant l'any 2024.

  • Grup 2.1. Inversió en equipament per a establiments de serveis socials

Dins del Grup 2.2., inversió en equipament per a establiments de serveis socials, s'engloben les línies 2.1.1. Serveis per a persones en situació de dependència; 2.1.2. Serveis per a persones amb discapacitat o persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental; 2.1.3. Atenció al sensellarisme i serveis d’atenció a persones en situació d’exclusió social: persones sense llar, en situació de pobresa, amb trastorn de salut mental, amb addiccions i amb VIH-sida i 2.1.4. Serveis d’atenció a la infància i adolescència en situació de risc dependents de la DGAIA.

  • Grup 2.2. Inversió en obres de nova implantació i reforma d’establiments amb finançament en convocatòries anteriors

En el segon grup de la segona família, que engloba les activitats relatives a la inversió en obres de nova implantació i obres de reforma, reparació, adequació i millora d’establiments de serveis socials amb finançament en convocatòries anteriors, agrupa dues línies. La primera, la 2.2.1., per a persones en situació de dependència o persones amb discapacitat, i la segona, la 2.2.2., per a persones en situació o en risc d’exclusió social: persones sense llar, en situació de pobresa, amb trastorn de salut mental, amb addiccions i amb VIH-sida.

  • Grup 2.3. Inversió en obres de nova implantació i reforma d’establiments sense finançament en convocatòries anteriors

El tercer grup és el que aplega més línies de subvenció dins la família 2. Així, el grup 2.3. engloba les línies relatives a la inversió en obres de nova implantació i obres de reforma, reparació, adequació i millora d’establiments de serveis socials sense finançament en convocatòries anteriors.

Aquest apartat agrupa les línies de subvenció 2.3.1., per a persones en situació de dependència o persones amb discapacitat; la 2.3.2. per a l'atenció al sensellarisme i a serveis d’atenció a persones en situació d’exclusió social, problemàtiques de salut mental, addiccions o VIH-sida; la 2.3.3., relativa als serveis d’atenció a la infància i adolescència en situació de risc; la 2.3.5. per a equipaments de formació especialitzada per al sector social, i la 2.3.7., d'equipaments d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran.

D'altra banda, aquest grup aplega dues línies de subvencions que no es publicaran durant l'any 2024, que són la 2.3.4., per als serveis de lleure infantil i juvenil, i la 2.3.6., d'equipaments d’acció comunitària.

  • Grup 2.4. Inversió en actuacions d’accessibilitat per a la igualtat d’oportunitats de persones amb discapacitat

Finalment, la família 2 agrupa dues línies de subvenció més dins del grup 2.4. sota el títol Inversió en actuacions d’accessibilitat per a la igualtat d’oportunitats de persones amb discapacitat. En aquest cas, cap de les dues línies es publicarà durant el 2024: la 2.4.1., per a actuacions de millora d’accessibilitat física, i la 2.4.2., per a productes i sistemes d’accessibilitat comunicativa.

Afegeix un comentari nou