Fundación ICO convoca subvencions per donar suport a la dona immigrant

 Font:
Font:

Fundación ICO convoca subvencions per donar suport a la dona immigrant

Resum: 

S’obre convocatòria per a accions que donin suport a la dona immigrant per al 2010. Aquestes ajudes estan destinades a entitats sense ànim de lucre en règim de concurrència competitiva. La Fundación ICO és una fundació del sector públic estatal, d’àmbit nacional i amb fins no lucratius.

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a la dona immigrant en l'assoliment de la seva integració social i econòmica en la societat espanyola.
Els projectes presentats es podran integrar en diferents tipus d’activitats com assessorament legal, laboral, capacitació tècnica i atenció psicosocial.

Els principals requisits per les entitats que optin a aquests ajuts són:

1. Persones jurídiques sense afany de lucre, que siguin legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents.
2. Domicili social a Espanya.
3. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb l’organisme de la Seguretat Social.
4. Fins institucionals relacionats amb la integració social del col•lectiu immigrant.
5. Experiència mínima acreditada de tres anys en activitats rellevants per a l’objecte de la convocatòria.
6. S’ha de disposar d’estructura suficient per la realització de les activitats.

La dotació total d’aquesta subvenció és de 225.000 euros, però el màxim subvencionat per a cada sol•licitud és de 25.000 euros.

El termini de presentació de les sol•licituds finalitza el 4 d’octubre de 2010.

Afegeix un comentari nou