L’exempció de l’IVA a les entitats no lucratives

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

L’exempció de l’IVA a les entitats no lucratives

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Demanar l’exempció de l’IVA a les entitats sense afany de lucre significa emetre factures sense cobrar l’IVA, però sí pagar IVA a les compres que es realitzin.

Quan una entitat demana l’exempció de l’IVA significa que l’entitat emet factures sense cobrar l’IVA corresponent i, per tant, no haurà de realitzar ni declaracions trimestrals ni resums anuals, ni tampoc es podrà deduir l’IVA suportat en les compres.

Les principals exempcions de l’IVA previstes legalment que no necessiten el reconeixement d’Hisenda i poden afectar a les entitats no lucratives són:
Serveis mèdics i sanitaris.
•Centre educatiu autoritzat o reconegut.
•Serveis d’assistència social prestats per entitats de caràcter social.
•Serveis culturals prestats per entitats de caràcter social.
•Serveis relacionats amb l’esport prestats per entitats de caràcter social.
Altres exempcions com la de les quotes de socis (art. 20.1.12 Llei IVA) i les relacionades amb el caràcter social de l’entitat (art. 20.3 Llei IVA), s’han de sol•licitar explícitament a l’Administració Tributària.
Abans de demanar l’exempció de l’IVA, l’entitat haurà de valorar si és beneficiós o perjudicial per l’entitat.

Afegeix un comentari nou