La Generalitat s'endeutarà més per mantenir la despesa social

La Generalitat s'endeutarà més per mantenir la despesa social

Resum: 

La Generalitat s'haurà d'endeutar encara més per mantenir la despesa social, un apartat que es considera vital per mantenir la pau social.

El nou finançament autonòmic, no solucionarà els problemes que té el Govern a l'hora d'afrontar els diferents capítols de despesa.

El conseller d'Economia assegura, que el nou finançament millora la capacitat econòmica de la Generalitat però la meitat dels recursos seran per a compensar la caiguda d'ingressos procedent dels impostos.

A menys activitat menys impostos, menys impostos menys recursos per fer front a les necessitats departamentals. La caiguda dels ingressos podria estar en l'ordre del 50%.

Vistiplau al nou finançament

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou