Las entitats no lucratives a examen

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Las entitats no lucratives a examen

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Hi ha entitats sense afany de lucre que estan obligades a fer auditoria econòmica, d’altres entitats, opten voluntàriament a sotmetre els seus documents comptables a examen.

Una auditoria és un procés dut a terme conforme a unes normes determinades. Els documents comptables de l'entitat es veuen sotmesos a l'examen o verificació d'uns experts en la matèria qualificats i independents.

Els diferents tipus d'opinió que l'auditor pot donar respecte de la comptabilitat de l'entitat són:

  • Favorable: quan l'auditor certifica que la informació proporcionada per la comptabilitat de l'entitat és totalment fiable.
  • Amb salvetats: quan l'auditor certifica que la informació proporcionada per la comptabilitat de l'entitat és fiable però que hi ha algun punt en el qual no pot, per alguna causa determinada, garantir al 100% la seva fiabilitat.
  • Desfavorable: quan l'auditor no pot certificar que la informació proporcionada per la comptabilitat de l'entitat és fiable.
  • Denegada: quan l'auditor no pot donar cap opinió, ja sigui perquè l'entitat no disposa del suport documental precís, o per alguna altra causa determinada.

A més de les auditories, els auditors també són personal qualificat per fer altres tasques de revisió i verificació d'estats o documents comptables de l'entitat.

Per a més informació podeu consultar el següent recurs.

Comentaris

Estaria interessat en llegir la auditoria de una Fundació no lucrativa de discapacitats. Com ho puc fer?.

Gràcies

jaume Alsina

Afegeix un comentari nou