Publicada la convocatòria d'ajuts de Caixa Catalunya 2011 per a projectes d'impuls social

 Font:
Font:

Publicada la convocatòria d'ajuts de Caixa Catalunya 2011 per a projectes d'impuls social

Resum: 

Amb l'objectiu de trobar solucions a les demandes de la societat, l'obra social de CatalunyaCaixa obre la seva convocatòria d'Ajuts 2011 per projectes d'impuls social, en els àmbits de les persones grans, les persones en situació de dependència i els infants i joves.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 17 de gener al 17 de febrer de 2011

Bases de la convocatòria:

La convocatòria va adreçada a projectes sobre:

 • Persones grans:
  • Iniciatives que generin i reforcin, d'una manera directa, la participació de la gent gran en la nostra societat
  • Iniciatives que actuïn sobre els factors de risc que poden dificultar l'assoliment d'aquest rol participatiu, en especial aquelles que:
   • Millorin les condicions/qualitat de vida de les persones gran en l'entorn rural
   • Millorin la qualitat de vida de les persones gran que viuen soles
 • Persones en situació de dependència:
  • Projectes que promoguin la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat
  • Suport a les famílies de joves amb transtorns de salut mental
  • Prestació de serveis d'ajut a domicili per a persones en situació de dependència, especialment en l'àmbit rural
 • Infants i joves:
  • Projectes que s'adrecin a donar suport a infants i/o joves en risc d'exclusió social i pobresa

Les entitats poden presentar en total dos projectes associats a un mateix CIF, tot i que només es concedirà un ajut per entitat.

Les entitats poden participar individualment o agrupades. Si es presenten conjuntament, una d'elles haurà d'actuar en representació de les altres i gestionar el projecte davant l'Obra Social de CatalunyaCaixa.

L'import màxim de finançament és de 30.000 €, i el finançament sol·licitat serà d'entre el 60% i el 100% del cost del projecte.

En relació al projecte, cal que les entitats:

 • Prevegin un pla anual d'actuació i en demostrin la viabilitat tècnica, social i econòmica.
 • Suposin l'atenció d'un nombre de beneficiaris significatiu.
 • L'import sol·licitat a l'Obra Social de CatalunyaCaixa suposi un mínim del 60% de l'import total del projecte
 • L'Obra Social de CatalunyaCaixa sigui l'única entitat vinculada a una entitat financera que col·labori en el projecte.
 • Presentin una relació coherent entre els mitjans utilitzats i els resultats esperats.
 • Plantegin les possibles propostes de continuïtat del projecte.
 • Incloguin un pla específic de protecció de dades personals i consentiment informat de les persones que participaran en el projecte.
 • Incloguin un pla específic de difusió i disseminació.
 • Estableixin el seu inici al llarg de 2011 i finalitzin, com a màxim, el 31 de juliol de 2012. S'entén per finalització del projecte la seva execució i comunicació i la presentació d'una memòria final del projecte.
 • Estiguin circumscrites a l'àmbit estatal, àmbit d'actuació territorial de CatalunyaCaixa.

La inscripció es fa en línia a través d'un enllaç que es podrà trobar al web de l'Obra Social de CatalunyaCaixa.

Primerament, l'entitat s'haurà d'inscriure per obtenir una contrasenya d'accés i posteriorment, podrà accedir al formulari en línia i annexar-hi informació complementària.

La resolució de les sol·licituds s'adoptarà abans del 31 de maig de 2011 i es comunicarà per escrit a les entitats.

Afegeix un comentari nou