Subvencions per al foment de donació i trasplantaments d’òrgans

Autor/a: 
Suport Associatiu

Subvencions per al foment de donació i trasplantaments d’òrgans

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

S’obre convocatòria per a institucions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de fomentar la donació i trasplantament d’òrgans i teixits humans.

El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat obre convocatòria destinada a entitats sense afany de lucre per promoure i augmentar la donació i el trasplantament d’òrgans i teixits humans .

L’objectiu de la convocatòria és que els ciutadans que requereixin un trasplantament tinguin la possibilitat d’accedir a la donació amb els millors pronòstics i el menor temps d’espera possible.

La dotació de l’ajuda es distribuirà en els següents programes:

  • Subvencions destinades a compensar les activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans humans.
  • Subvencions destinades a altres activitats i projectes relacionades amb la donació i el trasplantament d’òrgans i teixits humans.

Per sol·licitar les subvencions, les institucions hospitalàries sense ànim de lucre han d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i de la Seguretat Social, la qual cosa s’haurà d’acreditar amb els certificats dels òrgans corresponents o declaració responsable.

A més, les institucions hauran de comptar amb les estructures i capacitat de gestió per poder realitzar l’activitat de l’objecte de la subvenció.

La dotació total d’aquesta subvenció és de 2.559.170 euros i el termini de presentació finalitza el 29 de maig.

Afegeix un comentari nou