Subvencions per la celebració de congressos, jornades i seminaris relacionats amb la cooperació

Subvencions per la celebració de congressos, jornades i seminaris relacionats amb la cooperació

Resum: 

Es convoquen subvencions a entitats sense afany de lucre, per al finançament de congressos, seminaris i jornades relacionats amb la cooperació al desenvolupament.

El Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació atorga ajuts a entitats que estiguin legalment constituïdes, sense ànim de lucre i amb actuacions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Les activitats subvencionades han d’estar relacionades amb la cooperació al desenvolupament i s’han de dur a terme durant el 2010. Entre els criteris de valoració, es tindrà en compte que el contingut de l'activitat estigui relacionat amb els objectius i finalitats del Pla Director de la Cooperació Espanyola per al període 2009-2012.

Les entitats beneficiàries han de garantir els mitjans i la capacitat suficient per complir amb els objectius de les activitats.

El termini de presentació finalitza l’11 de juny de 2010, i la dotació és de 223.400 euros.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou