Guia pràctica per incorporar la perspectiva LGBTI+ a les residències i altres centres i recursos per a les persones grans

Autoria: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminismes
Sinopsi: 

Aquesta guia desplega els articles 17.4 i 17.5 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La guia té com a objectiu facilitar eines als equips de professionals que treballen en centres d’atenció a les persones grans per tal de facilitar-hi l’estada de les persones grans LGBTI+ i evitar (i resoldre en el cas que es produeixin) possibles casos d’LGBTI-fòbia.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminismes
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2024
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Material formatiu
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

Determinantes de las desigualdades en materia de salud para mayores durante la crisis del COVID-19

Autoria: 
EAPN España
Sinopsi: 

L'estudi exposa les causes de les desigualtats que afecten a la gent gran i que tenen un impacte directe en la determinació de la seva salut i benestar, incloent aspectes com la soledat no desitjada, l'aïllament i les violències. Aquests determinants s'han agreujat per la pandèmia de la COVID-19.

Editorial: 
EAPN España
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2021
Lloc de publicació: 
Madrid
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Soledad, envejecimiento y final de vida

Autoria: 
Fundació Víctor Grífols i Lucas
Sinopsi: 

Publicació en la qual persones expertes de diversos àmbits reflexionen sobre com millorar l'atenció i la cura de les persones grans.

Editorial: 
Fundació Víctor Grífols i Lucas
Col·lecció o obra general: 
Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas; 55
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

La soledad en las personas mayores: prevalencia, características y estrategias de afrontamiento

Autoria: 
Fundació ”la Caixa”
Sinopsi: 

Enquesta realitzada entre els mesos d'octubre i novembre de 2018, a 14.832 persones que assisteixen a la xarxa de més de 600 centres de gent gran propis de la Fundació "la Caixa" i en conveni amb les administracions públiques del territori espanyol.

Editorial: 
Fundació Bancària ”la Caixa”
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2019
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Les barreres a la participació política: una qüestió de democràcia i cohesió

Autoria: 
Jordi Pascual i Saüc
Sinopsi: 

Aquest estudi respon a un encàrrec de la Taula del Tercer Sector, fet el febrer de 2021. L’objectiu plantejat és conèixer quina és la participació política dels col·lectius en situació vulnerable.

Editorial: 
Debats Catalunya Social Propostes des del Tercer Sector
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2021
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Tercer sector i Voluntariat Social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

L’impacte de la COVID-19 en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans: informe de resultats

Autoria: 
Sala, Elisa; Martínez, Regina
Sinopsi: 

L'Observatori de la Soledat realitza aquesta enquesta l'objectiu principal de la qual és indagar en com han viscut la pandèmia les persones grans que ja sentien soles abans de la COVID-19. Es va realitzar entre els mesos de juny i juliol del 2020 a 210 persones grans vinculades als programes socials de la fundació Amics de la Gent Gran.

Editorial: 
Amics de la Gent Gran
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Poco, tarde y mal: el inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España

Autoria: 
Médicos Sin Fronteras
Sinopsi: 

Informe publicat per Mésdicos sin Fronteras que posa de manifest greus problemes a les residències, tant pel que fa a la gestió com a la coordinació entre les diferents Administracions. El resultat: l'abandonament de les persones més vulnerables a l'epidèmia i la desprotecció del personal que les cuida.

Editorial: 
Médicos Sin Fronteras
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Bon tracte a les persones grans : guia transfronterera de prevenció de maltractaments a les persones grans

Autoria: 
Pla, Glòria; Costa, Montserrat
Sinopsi: 

Guia elaborada amb l’objectiu de sensibilitzar i informar a les persones grans, famílies, persones cuidadores i ciutadania en general vers la realitat dels maltractaments a les persones grans.

Editorial: 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2019
Lloc de publicació: 
Figueres
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

Guía de buenas prácticas para poner en marcha proyectos de voluntariado intergeneracional en educación e inserción laboral

Autoria: 
Confederación Estatal de Mayores Activo
Sinopsi: 

La Confederación Estatal de Mayores Activo, amb la col·laboració de la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada, escriu aquest decàleg amb orientacions metodològiques per a engegar projectes intergeneracionals.

Editorial: 
Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social
Any de publicació: 
2019
Lloc de publicació: 
Madrid
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
PERSPECTIVA GENERAL
Voluntariat
Tipologia document: 
Material formatiu
Imatge de portada: 
 Font:

El sistema de pensions a Espanya: les febleses d’un model que urgeix una solució duradora

Autoria: 
Vila, Natàlia
Sinopsi: 

L'informe de la Taula del Tercer Sector fa una anàlisi sobre l'actual model de pensions i les seves febleses. Les conclusions evidencien que cal afrontar una reforma urgent del sistema per què sigui durador i viable i per garantir aquest dret. Les pensions representen el 70% dels ingressos de la gent gran.

Editorial: 
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Col·lecció o obra general: 
Debats Catalunya Social. Propostes des del Tercer Sector; 57
Any de publicació: 
2018
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Gent gran
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: