El catàleg virtual de cursos del Pla de Formació del Voluntariat

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

El catàleg virtual de cursos del Pla de Formació del Voluntariat

Resum: 

El Catàleg virtual del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya ha permès la gestió de les pròpies escoles del Pla d'un espai que, de manera ràpida i actualitzada, posés a l'abast de tots els interessats la consulta dels cursos que formen el PFVC i les seves convocatòries.

Què és el Catàleg Virtual del PFVC?

El Catàleg virtual del PFVC és un instrument que permet, de manera ràpida i actualitzada, consultar tota la informació relacionada amb els cursos i les escoles que el formen. Hi ha una gestió pròpia de les escoles que imparteixen els cursos del PFVC que els permet actualitzar de forma immediata els seus calendaris de cursos.

La informació que es pot consultar és:

 • Cursos que formen el PFVC: continguts de cada un d'ells.
 • Durada: Si hi ha convocatòria o no oberta en el moment de la consulta: dates, lloc de realització, preu del curs...
 • Escoles que imparteixen els cursos del PFVC.
 • Dades de contacte amb aquestes escoles.
 • Cursos del PFVC que imparteixen cada una de les escoles.

Des del Catàleg Virtual també es pot:

Com buscar la informació referent als cursos del PFVC?

El Catàleg virtual permet consultar tot el llistat de cursos o bé fe una selecció dels mateixos en funció de les necessitats de cada voluntari, entitat...

La recerca dels cursos es pot fer a diversos nivells. A continuació s'expliquen els nivells, del més genèric al més concret:

 • El Catàleg virtual està format per cursos de gestió i cursos de sectors, i es pot fer una cerca només dels cursos d'un tipus o de l'altre. Aquesta possibilitat permet que, en funció dels interessos formatius de cada moment, es pugui trobar de manera ràpida tots els cursos vinculats amb la gestió de l'entitat (comptabilitat, fonts de finançament, elaboració de projectes...) o que, en canvi, es puguin consultar tots aquells cursos que estan més directament relacionats amb els continguts, actituds, habilitats, ... necessaris per dur a terme l'activitat voluntària.
 • Per aquells casos en què es vulgui concretar molt la recerca, els cursos també estan agrupats per temes. Això facilita poder trobar ràpidament tots aquells cursos relacionats per la seva temàtica. Els temes en què s'agrupen els cursos són: Ambiental, Comunitari, Cultura, Drets Humans, Disminuïts, Drogodependències, Economia, Emergència i socors, Europa, General, Gent Gran, Immigrants refugiats i minories ètniques, Infància, Lleure, Malalties, Marginació, Recursos humans, Tecnologia informàtica i comunicació, Tercer món i cooperació internacional.
 • Per finalitzar, també es pot fer una cerca dels cursos que tinguin una determinada paraula. Amb aquesta opció, es poden trobar tots aquells cursos que, en el seu contingut, tinguin la paraula que s'està buscant. Això permet buscar quins cursos estan relacionats a nivell de contingut encara que no ho estiguin a nivell de tema (per exemple, amb la paraula salut apareixen cursos de temes comunitaris, emergències, gent gran...)


Com conèixer les escoles que imparteixen el PFVC?

Des del Catàleg virtual es pot accedir a les Escoles que imparteixen els cursos del PFVC. Des de la pàgina principal es pot accedir directament al llistat de les escoles. Aquest llistat permet conèixer les dades bàsiques de les escoles i els cursos del PFVC que imparteixen.

Si es vol més informació sobre les escoles, o es vol contactar amb elles en relació als cursos del PFVC (previsió de convocatòria...) es pot fer a través del seu correu electrònic o la seva pàgina web, als quals s'hi pot accedir des del Catàleg virtual.

Junt amb la informació de les escoles també es pot veure la informació referent a tots els cursos del PFVC que aquesta escola pot impartir i si tenen convocatòria oberta o no en el moment de la consulta, i fer les consultes que es vulgui sobre el curs i la convocatòria.

Aquesta informació pot ser molt útil quan es busquen escoles en un determinat territori, perquè es té tota la informació referent al PFVC que l'escola pot impartir. De tota manera cal tenir en compte que, malgrat la seu que tenen les escoles, moltes d'elles despleguen o poden desplegar les seves activitats formatives per tot el territori si és necessari.

Com funcionen les convocatòries del PFVC?

Per veure les convocatòries que té previstes un curs, s'ha d'accedir al curs que interessi i veure si, en aquells moments, té convocatòria oberta o no.

Les dades de la convocatòria es poden consultar si hi ha convocatòria oberta. En aquest cas, entrant a la convocatòria, es podrà veure:

 • Dates del curs
 • Horari del mateix
 • Import de la matrícula
 • Data límit d'inscripció
 • Lloc de realització del curs

Són les mateixes escoles les que estableixen el calendari de convocatòries, horaris i preu de la matrícula.

Si hi ha algun curs que no té convocatòria prevista però hi ha un grup suficient de voluntaris (15 mínim) que estiguin interessats en fer-lo, es pot demanar d'organitzar una convocatòria per ells. En aquests casos s'ha de contactar per correu electrònic amb el Servei de promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat, tal com ja està previst quan es consulta cada curs.

Quan es pot utilitzar el Catàleg del PFVC?

Ara que les entitats ja han plantejat o estan acabant de plantejar la planificació de l'any, i es preparen les accions formatives pels voluntaris, el Catàleg formatiu permet, a través dels diferents nivells de cerca previstos, veure quins itineraris bàsics i específics es poden seguir.

El Catàleg s'actualitza de forma immediata amb la col.laboració de les mateixes escoles que imparteixen els cursos.

Encara que no hi hagi convocatòria activa d'un curs es pot contactar amb l'escola per veure quina previsió tenen, o demanar una convocatòria si s'escau, al Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat.