Avalua la gestió de la teva entitat amb l'eina d'autodiagnòstic de Suport Associatiu

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Avalua la gestió de la teva entitat amb l'eina d'autodiagnòstic de Suport Associatiu

Resum: 

L'Eina d’autodiagnòstic de la gestió desenvolupada per Suport Associatiu està orientada a facilitar que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en diverses àrees a fi de detectar punts febles i establir plans de millora.

Entre els principals reptes organitzatius de les entitats, l’Anuari del Tercer Sector Social 2011 destacava l’avaluació del seu impacte, element que fa palès, a més, el valor afegit del Tercer Sector respecte al sector lucratiu.

Però, sabem mesurar l’impacte de les nostres activitats i projectes? Tenim en compte tots els elements que cal mesurar?

L’avaluació de l’impacte és una de les 9 àrees de gestió que s’analitzen amb el qüestionari de la gestió transversal, al qual es pot accedir mitjançant l’Eina d’autodiagnòstic de la gestió de Suport Associatiu.

L’eina d’autodiagnòstic

L’eina d’autodiagnòstic és una aplicació online gratuïta que Suport Associatiu va desenvolupar l’any 2011 amb l'objectiu d'ajudar les entitats a analitzar diferents aspectes de la seva gestió. L’eina pot acollir diversos qüestionaris d’avaluació i s’orienta a la millora de la gestió de les entitats.

L’aplicació està concebuda perquè les entitats usuàries avaluïn en quin estat es troben en relació amb un o diversos àmbits de la gestió i, posteriorment, puguin comparar els seus resultats amb la mitjana de la resta d’entitats o només amb els de les entitats del seu mateix sector, volum pressupostari o federació.

Igualment, cada entitat pot comparar els seus propis resultats al llarg del temps atès que l’aplicació no limita el nombre d’avaluacions per facilitar que les entitats puguin fer seguiment de la seva evolució.

A més d'obtenir una sèrie de resultats objectius mitjançant els informes, les entitats també podran anar detectant les seves febleses i els seus punts forts a mesura que vagin responent els qüestionaris, gràcies al procés de reflexió a què es veuran conduïdes a l’hora de donar resposta a les preguntes.

Més informació sobre l'Eina.

Com funciona?

1.- Registra’t!

El registre a l’eina és gratuït i totes les dades que s’hi incloguin seran confidencials i accessibles únicament per l’entitat que les ha introduïdes. Per registrar-se, només cal anar a “Accedir/Registrar-se”, a la part superior de la pantalla i seguir les instruccions.

2.- Tria un qüestionari

Un cop s’ha accedit a l’eina, l'entitat podrà triar quin qüestionari vol respondre. Per fer-ho, cal anar al menú “Avaluacions” i “Triar qüestionari”.

Ara mateix, l’eina disposa de dos qüestionaris:

  • Qüestionari de gestió transversal, adreçat a detectar els punts forts i febles de la gestió a fi de poder dissenyar plans de millora. El qüestionari disposa d’un text d’ajut per a cada pregunta que ajudarà a entendre tot el seu abast i a identificar, per tant, aquells elements de la gestió que no s’estan tenint prou en compte.
  • I tu, com estàs de qualitat?, elaborat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector amb l’objectiu que les entitats puguin conèixer de manera immediata en quin punt es troben en temes de qualitat.
  • Bones pràctiques en la gestió dels temes lingüístics: estructurat al voltant de dues àrees de gestió -gestió de les persones i comunicació- el qüestionari està orientat a avaluar les polítiques actives i les bones pràctiques que les entitats duen a terme en matèria lingüística i de foment del català.
  • Polítiques d'Igualtat: qüestionari adreçat a analitzar la perspectiva de gènere de l'entitat i les polítiques actives que pren de cara a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

3.- Comença l’avaluació

Els qüestionaris s'estructuren en diferents àrees cadascuna de les quals conté diverses preguntes. Les respostes que es vagin donant es desen automàticament de manera que el qüestionari es pot anar omplint en diferents moments i, si s'escau, per diferents persones.

L'entitat pot respondre totes les àrees o bé triar-ne només algunes: en tot cas, per tancar una avaluació és important no deixar a mitges cap de les àrees.

És especialment interessant que les preguntes que planteja el qüestionari es comparteixin amb tot l'equip implicat i es puguin consensuar les respostes a fi de fer el procés més participatiu i extreure'n el màxim profit.

4.- Comprova el teu informe

Un cop tancada una avaluació, l’entitat podrà extreure un informe per veure els seus resultats o establir comparatives amb la mitjana de:

  • El conjunt de la resta d’entitats.
  • Les entitats del seu mateix volum.
  • Les entitats del seu mateix sector.
  • Les entitats de la seva mateixa federació.

Imatge d'un informe

Avalua de nou!

L’eina permet que cada entitat faci diverses avaluacions amb un mateix qüestionari. D'aquesta manera, es pot fer seguiment dels efectes que han tingut les millores implementades entre una avaluació i les següents. L'eina ofereix la possibilitat d'extreure un informe comparatiu a partir de dues avaluacions.

Per a més informació sobre el funcionament de l'eina podeu consultar el Manual d'ús o adreçar-vos a suport@suport.org.

Afegeix un comentari nou