IV Convenció: Les veus de les persones grans

Autor/a: 
CONEX Comunicació
 Font:
Font:

IV Convenció: Les veus de les persones grans

Autor/a: 
CONEX Comunicació

Resum: 

CONEX participa en la preparació del cicle de ponències per la IV Convenció. Les veus de les persones grans.

Sota el patrocini del Consell Assessor de la Gent Gran i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, s'està preparant un cicle de ponències preparatòries per la IV Convenció: Les veus de la Gent Gran.

El procés consta de quatre conferències (de tres sessions de treball cadascuna) on CONEX participa en la que tracta sobre les Persones Grans Actives i Compromeses.

Dins d'aquest espai, CONEX ha assistit a la segona sessió sota el títol Formació i aprenentatge al llarg de la vida, juntament amb una cinquantena de representants d’altres associacions o entitats que treballen amb gent gran, per debatre sobre l’actitud de la gent gran davant la formació.

Algunes conclusions de la segona sessió han estat:

  • Dedicar un temps a formar-se o a aprendre alguna activitat costa diners i la gent gran habitualment no disposa de massa recursos per dedicar-los a tasques formatives.
  • A mesura que una persona es va fent gran, perd capacitat d’aprenentatge. És important incrementar la formació constantment perquè això dóna una major autonomia a la persona i millora la seva capacitat crítica. És evident que les persones que durant la seva vida laboral no han tingut la possibilitat de millorar la seva formació per aplicar-la al seu lloc de treball, després tenen menys inquietuds per adquirir nous coneixements.
  • Avui en dia les Universitats de Barcelona (UAB i Universitat de l’Experiència) tenen un programa de cursos i activitats molt amplis i complets, però a un preu relativament car. Es demana que l’Ajuntament col·labori econòmicament per reduir el seu cost.


En resum, el col·lectiu de la gent gran és molt heterogeni i convé segmentar: en general no tenen les mateixes necessitats o aficions les persones de 60 anys que les que tenen 80 anys; també s'ha de segregar pel nivell cultural, etc. Cal posar especial atenció en els “nous grans”, que són les persones retirades del món laboral abans d’hora, amb uns coneixements amplis de matèries concretes i amb moltes ganes de fer coses, que és necessari canalitzar perquè no es perdin.

CONEX també ha participat en la tercera sessió de l'espai Participació juntament amb unes quaranta persones més.

En la sessió, va haver-hi cinc ponències que van girar en relació a com enfortir la participació de les associacions de gent gran en les tasques relatives als interessos d’aquest col·lectiu. Les principals conclusions han sigut:

  • Es dóna per descomptat que la participació és una actitud voluntària (no es pot “obligar” a ningú a prendre part en cap activitat) però cal posar tots els mitjans perquè la gent gran estigui motivada a participar en els fòrums i debats on es tractin temes del seu interès.
  • El que enriqueix la participació són les deliberacions que s’estableixen sobre cada qüestió i, encara que aquestes deliberacions convé que acabin en un consens el més ampli possible, també cal que suposin una confrontació de punts de vista que ampliïn el ventall de possibles solucions.
  • Es va presentar l’Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva, on més de 500 entitats de tot tipus, que també s’inclouen les entitats que representen a la gent gran, treballaran conjuntament amb els organismes públics per fer un recull dels seus interessos i reivindicacions.


Aquestes conferències, junt amb les desenvolupades en els altres espais de treball, permetran preparar, durant el mes de gener de 2015, les conclusions que seran presentades a la IV Convenció: Les veus de les persones grans, que tindrà lloc els dies 3 i 4 de febrer de 2015 a l'auditori AXA de Barcelona.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou