S'inicia el procés de designació d'entitats pel Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat

 Font:
Font:
 Font:
Font:

S'inicia el procés de designació d'entitats pel Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat

Resum: 

El passat dilluns 17 de maig, les federacions i coordinadores d'associacions que agrupen i vertebren els diferents àmbits associatius i de voluntariat de Catalunya es van reunir per parlar i iniciar, per mitjà d’un seguit de criteris, el procés de designació de les 9 entitats que ocuparan les vocalies del nou Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC).

El CAVC com a nou òrgan de consulta, participació i assessorament substituirà les actuals Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat (CRPNAV) i el Consell de Voluntariat (CV), i s'atorgarà les seves funcions.

El CAVC com espai de diàleg i participació pren més rellevància que abans, ja que es converteix en l’òrgan encarregat d'assessorar a la Generalitat de Catalunya en el seu conjunt en les polítiques associatives i de voluntariat.

Aquest dilluns, les entitats assistents van establir el dia, hora i lloc de les trobades dels diferents àmbits: Social, Cultural, Comunitari, Internacional i Ambiental, per acordar quines entitats seran els representants que ocuparan les respectives vocalies del nou Consell per als propers tres anys.

A continuació us informem de les dates i els llocs de reunió establerts per a cadascun dels àmbits.

Àmbit Social:
Data: 31 de maig
Hora: 17.00h
Lloc: Via Laietana 26 (Dept. Governació i Administracions Públiques - Sala de reunions)
Facilitador: Mònica Sabata

Àmbit Comunitari:
Data: 31 de maig
Hora: 19:00h
Lloc: Carrer Albareda 1 (Casa del Mar - Aula 3)
Facilitador: Enric Canet

Àmbit Cultural:
Data: 10 de juny
Hora: 18:00h
Lloc: Carrer Albareda 1 (Casa del Mar - Aula 3)
Facilitador: Francina Alsina

Àmbit Internacional:
Data: 3 de juny
Hora: 19:00h
Lloc: Via Laietana 26 (Dept. Governació i Administracions Públiques - Sala de reunions)
Facilitador: Jordi Cassassas

Àmbit Ambiental:
Data: 7 de juny
Hora: 18:00h
Lloc: Via Laietana 26 (Dept. Governació i Administracions Públiques - Sala de reunions)
Facilitador: Ramon Terrassa

Dades de contacte:

ac.dgap@gencat.cat
Secretaria Acció Ciutadana

Afegeix un comentari nou