Tràmits en línia amb la nova Oficina Virtual de Tràmits

 Font:
Font:

Tràmits en línia amb la nova Oficina Virtual de Tràmits

Resum: 

Gairebé 1000 tràmits es poden fer a través d'Internet amb la nova Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, com, per exemple, sol·licitar subvencions i ajuts o tramitar permisos o baixes, de forma fàcil - amb una connexió a Internet, un navegador i el Certificat Digital o DNI digital. L'adreça és http://www.gencat.cat/ovt.

L'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) reuneix tota la informació respecte als tràmits de l'Administració en un sol lloc web, oferint informació sobre els procediments dels tràmits i donant a conèixer l'adreça web original.

El nou portal OVT ofereix l'accés als diferents tràmits a través d'un núvol indexat per temes, i també un cercador potent que facilita trobar els tràmits que busquem.

El cercador de l'OVT funciona amb els motors de Google que fa servir Gencat, i facilita la cerca indexada per matèries i una cerca que accepta llenguatge natural i és capaç de respondre consultes formulades amb una frase com ara “Cerco subvencions per a entitats sense ànim de lucre”.

Trobareu un recull de tota la informació relativa a subvencions, ajuts, beques, permisos, baixes i les gestions relacionades amb la nostra vida civil i administrativa. El portal s'organitza en dos temàtiques grans: Empreses i Ciutadania.

A l'Oficina Virtual de Tràmits ens podem identificar amb certificats digitals, que són la nostra firma digital, vàlida a Internet. El podem sol·licitar a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, però també s'accepta el DNI digital o els certificat que utilitzem als tràmits d'hisenda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (http://www.cert.fnmt.es). Trobareu més informació respecte a com es sol·licita un Certificat Digital a la pàgina web d'idCAT (http://www.idcat.net), i informació sobre el DNI electrònic a http://www.dnielectronico.es.

Un cop fet un tràmit, el portal ofereix una “Carpeta del ciutadà / de la ciutadana”, un espai on es conserva l'històric de tramitacions i el recull de missatges de l'Administració.

Afegeix un comentari nou