Què és el sistema RED?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
El sistema Remissió Electrònica de Dades (RED) permet agilitzar els tràmits laborals de les entitats amb la Seguretat Social. Font: Canva.
El sistema Remissió Electrònica de Dades (RED) permet agilitzar els tràmits laborals de les entitats amb la Seguretat Social. Font: Canva.
El sistema RED permet fer els tràmits virtuals sense demanar cita prèvia. Font: Canva.
El sistema RED permet fer els tràmits virtuals sense demanar cita prèvia. Font: Canva.

Què és el sistema RED?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El sistema RED facilita la comunicació de les entitats amb la Seguretat Social.

El sistema Remissió Electrònica de Dades (RED), de la Tresoreria General de la Seguretat Social, és una plataforma que permet a les organitzacions comunicar-se electrònicament amb la Seguretat Social. El sistema facilita la gestió de tràmits relacionats amb les cotitzacions i afiliacions de les persones treballadores.

Qui està obligat a utilitzar el sistema?

Totes les entitats sense ànim de lucre que hagin de complir amb l’obligació de cotitzar en qualsevol règim de la Seguretat Social, independentment del nombre de persones treballadores que tingui, ha d’utilitzar el sistema RED.

L’entitat pot fer servir el sistema per transmetre les actualitzacions administratives pertinents o també per actuar com a representant de les persones treballadores, amb prèvia autorització.

La utilització del sistema RED no només és una obligació legal, sinó que també és una eina que facilita i agilitza la comunicació amb la Seguretat Social, millorant l'eficiència en la gestió administrativa.

Quins tràmits es poden realitzar?

El sistema RED permet fer una sèrie de tràmits que abans només es podien dur a terme presencialment. A continuació, el llistat de tràmits que es poden fer:

 • Tot el que tingui a veure amb la cotització, com la presentació de liquidacions, l’ingrés de les quotes mitjançant domiciliació en compte o pagament electrònic o el canvi de domiciliació bancària, entre d’altres.
 • La gestió d´incidències de cotització, afiliació, recaudació mitjançant l'aplicació Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat (CASIA).
 • Les qüestions relatives a l’afiliació com altes, baixes, variacions de dades de les persones treballadores, consultes i petició d'informes relatives a treballadores i organitzacions, etc.
 • La gestió d'autoritzacions laborals.
 • La tramitació d'altes i baixes per incapacitat temporal.
 • La remissió de certificats per naixement i cura de fills/es.

Principals avantatges del sistema

El sistema RED aporta grans avantatges per a les organitzacions. A continuació, les més rellevants:

 • Les organitzacions estalvien temps i costos, ja que s’eliminen les gestions presencials.
 • L’Administració pública ofereix connexió directa per a la realització de tràmits telemàtics, tant d'afiliació com de cotització.
 • El sistema permet enviar informació qualsevol dia de l’any i el moment que vulgui l’entitat. Així doncs, ja no és necessari sol·licitar cita prèvia, amb els inconvenients que això comportava.
 • La TGSS ofereix resposta immediata.
 • Els documents gestionats amb el sistema RED no han de ser presentats a altres departaments de la Seguretat Social.
 • Els coneixements informàtics poden ser bàsics per fer els tràmits i no cal tenir una gran dotació informàtica.
 • La plataforma ofereix un sistema de comunicació àgil per poder estar al dia de les darreres modificacions de normativa i informació rellevant que necessiten les organitzacions.
 • El sistema RED ofereix un sistema de xifratge segur l'ús del certificat digital.

Per tal de resoldre dubtes amb referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.