Webinar: la contribució de la societat civil a l’Examen Periòdic Universal de Drets Humans

Webinar: la contribució de la societat civil a l’Examen Periòdic Universal de Drets Humans

Resum: 

El 22 d’octubre a les 12h00 (GMT) la xarxa global d’educació als drets humans (HREA) organitza un webinar per compartir idees i mètodes de participació a l’Examen Periòdic Universal dels Estats membres de Nacions Unides per part del Consell de drets humans.

A través de l'Examen Periòdic Universal (EPU), el Consell de Drets Humans revisa de manera periòdica la realització per cada estat membre de NU de les seves obligacions de drets humans i compromisos. La resolució 5/1 estipula que l'EPU hauria "d'assegurar la participació de totes les parts pertinents, incloent-hi organitzacions no governamentals i institucions de drets humans nacionals." Per cada estat membre, l’Oficina de l'Alt Comissionat pels Drets Humans (OHCHR) prepara un resum de la informació disponible a nom de la societat civil que representa un dels tres documents bàsics per avaluar la situació.

Els participants en el webinar organitzat per la la Xarxa global d’educació als Drets umans (HREA) parlaran de la preparació i submissió d'una contribució eficaç a aquest document. El webinar també proporcionarà al personal de les ONGs, d’associacions comunitàries, institucions de drets humans nacionals i altres membres de la societat civil una oportunitat de parlar de com la societat civil pot participar en el seguiment a l'EPU, una vegada s’ha examinat l’estat i adoptat recomanacions.

Què és un 'webinar'?

Un webinar és un seminari en línia en el què poden participar un gran número de persones alhora. Com una aula, els participants escoltan una conferència, veuen una presentació i interaccionen amb el presentador amb preguntes i discussió.No hi ha cap cost per participar, però es necessari registrar-se per rebre els detalls necessaris. El webinar es limita a 250 participants, així que millor omplir el formulari d'inscripció aviat per assegurar la participació. Per més details, podeu contactar amb Steven Courchesne, s.courchesne@hrea.org.

Afegeix un comentari nou