20 noves taules de coordinació per prevenir la mutilació genital femenina a les comarques gironines

 Font:
Font:
 Font:
Font:

20 noves taules de coordinació per prevenir la mutilació genital femenina a les comarques gironines

Resum: 

Segons el "Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina" de la Generalitat reeditat l'any 2007, una de les principals línies d’actuació per tal de fer front a la mutilació genital femenina ha de ser el treball en xarxa entre els diversos agents implicats, incidint en l’especial valor que té la col•laboració de les associacions que treballen en la prevenció.

Per aquest motiu i coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero a la mutilació genital femenina, que es va celebrar el passat 6 de febrer, el Departament d’Acció Social i Ciutadania, i la Secretaria per a la Immigració, han donat impuls a 20 noves Taules a les comarques gironines.
És mitjançant aquestes Taules que és possible establir un protocol d’actuacions a nivell local, un seguiment dels casos concrets i unes mesures des que apareixen les primeres sospites.

Llegir més

Afegeix un comentari nou